Ana Sayfa | Eski Sayılar

14 MART ETKİNLİKLERİNDEN...
Bu yılda görmeyen gözlere ve duymayan kulaklara haykırdık!

14 Mart Tıp Bayramı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yine ülke ve meslek sorunlarının  tartışıldığı ve dayanışma çağrılarının dile getirdiği platformlarda kutlandı.  Tabip odaları tarafından düzenlenen etkinliklerde, sağlık sistemi ve hekimlerin sorunları bir kez daha görmeyen gözlere ve duymayan kulaklara haykırıldı.
14 Mart haftası odaların etkinliklerinin yoğunlaştığı, meslek örgütleriyle hekimlerin buluştuğu önemli dönemlerdir. Önceki 14 Mart'larda olduğu gibi bu yıl da hekimler 14 Mart haftasını, bayram kutlamasından çok ülkenin ve çalışanların sağlık alanındaki sorunlarını dile getirdikleri, çözüm önerilerini ve taleplerini kamuoyuyla paylaştıkları bir hafta olarak değerlendirdiler.
İşte, "Tıp Dünyası'nda diğer hekimlerle de paylaşalım" diyerek gazetemize tabip odalarından gönderilen 14 Mart haberlerinden bölümler...
ANKARA...
Pek çok Tabip Odasında olduğu gibi Ankara Tabip Odası (ATO) da yoğun bir etkinlik programı ile haftayı değerlendirdi. "Özlük Hakları ve Çalışma Koşulları" başlıklı paneli Dr.Ümit Erkol yönetti, panelist olarak Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü. İktisat Bl. Bşk), Tayfun Görgün (Dev Maden Sen), Dr. Tufan Kaan (ATO), Dr. Erken Sümer (SES Ankara Şubesi) katıldılar. Küreselleşme sürecinin çalışma koşulları üzerindeki olumsuz etkileri, bütçenin oluşumunda çalışanların sürekli gözardı edildiği, yaşanan krizin değerlendirilmesi ve krizin faturasını kimin ödeyeceği gibi başlıklar üzerinde görüşler belirtildi. Çözüm önerileri bölümünde örgütlenmeye ve örgütlü mücadeleye vurgu yapıldı. Prof. Yeldan ekonomik krizle ilgili olarak konsolidasyona gidilmesinin varolan koşullarda en doğru seçenek olacağını ifade etti.
Bu arada, Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şubesi, Ankara Eczacılar Odası, Türk Hemşireler Derneği, Ankara Dişhekimleri Odası, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Ankara Veteriner Hekimler Odası'ndan oluşan Ankara Sağlık Platformu da 14 Mart nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, "Yaşanan son ekonomik kriz, toplumca ulaşmış olduğumuz, sağlık düzeyinin yetersizliği, sağlık çalışanlarının  ücretlerindeki aşırı kayıplar, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının sürekli ağırlaşması, zorlaşması ve ülkenin içinde bulunduğu baskı rejimi  nedeniyle bu 14 Mart Tıp Bayramı'nı, biz sağlık çalışanları olarak ne yazık ki bir bayram havasında kutlayamıyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:
"Bu sistemin yapısal ve kronik krizleri her seferinde bizleri yoksullaştırıyor, toplumu sağlıksızlaştırıyor. Son krizle tüm emekçi kesimlerle birlikte  gelir düzeyimiz % 40 oranında kayba uğradı. Sağlık çalışanları yoksulluk sınırının çok altındaki ücretleri ile yaşamaya gayret ederlerken, azgelişmişliğin, yoksulluğun göstergesi olan hastalıklar toplumda hızla artıyor."
Günümüzde sermayenin, hükümetler üzerindeki baskılarının ve sağlık konusunu kar alanına çevirme taleplerinin, toplum sağlığı karşısındaki en büyük tehlike olduğu vurgulanan açıklamada,  tüm bu yaşanan olumsuzlukların., dünyadaki egemen politikaların Türkiye'deki yansımaları olduğu kaydedildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Şimdi IMF reçetelerinden biri daha  toplumun önüne konmak için hazırlanıyor. Daha önceki IMF reçeteleri nasıl sonuç verdiyse  hazırlanan son reçete de daha fazla yoksulluk, daha fazla fedakarlık, daha fazla hastalık, daha fazla bebek ve anne ölümü ve daha sağlıksız toplumla sonuçlanacaktır."
Haftanın en anlamlı ve duygusal anlarından birisi de meslekte 40 ve 50 yılını doldurmuş hekimlere ATO tarafından onur belgelerinin ve plaketlerinin verildiği törendi. 300'ün üzerinde davetlinin katıldığı törende, slayt gösterileriyle ve konuşmalarla o yıllara geri dönüldü.
Başkent'te haftanın diğer etkinlikleri arasında "Hekim İlaç Endüstrisi İlişkisi" nin tartışıldığı panel, Akgün Akova ve Yusuf Eroğlu'nun "Aşkın Hangi Gözü Kör" isimli dinletisi, Briç Turnuvası gibi etkinliklerin yanı sıra, geçen yıl yaşama veda eden ATO eski başkanlarından Prof. Dr. Nevzat Eren'in adına düzenlenen "Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Ülkenin son 20 yıllık sağlık politikalarının değişiminden alternatif sağlık politikalarının tartışıldığı sempozyumda, Nevzat Eren'in 224 sayılı Sosyalleştirme Yasasının uygulanmasında ki katkıları ve Çubuk Eğitim ve Araştırma Bölgesi deneyimi aktarıldı. Sempozyum Tolga Çandar'ın sunmuş olduğu türkülerle son buldu.
SAMSUN-SİNOP...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  ve Samsun-Sinop Tabip Odası tarafından düzenlenen 14 Mart'taki kutlamalarda, resmi törenlerin ardından konuşmalar yapıldı.  Aynı gün Doç. Dr. Hamit Hancı "Hekimin Yasal Sorumluluğu" konusunu anlattı. 
Hafta içindeki konferanslarda "Malpractice Yasası" Dr. Rüştü Kalaç, "Cumhuriyet Döneminde Tıbbiyeli" konusu da Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu tarafından ele alındı.
"Nasıl Bir Sağlık sistemi" konulu panele ise konuşmacı olarak Dr. Alper Büyükakkuş, Doç. Dr. Cihat Dündar ve Serkan Nurol katıldı.
İSTANBUL...
İstanbul Tabip Odası da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, hekimler ve sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırı altında ücret aldığı belirtildi.
Açıklamada, toplumun sağlık hakkının gasp edildiği, ulusal bağımsızlık ve sosyal devlet ilkesinin ayaklar altına alındığı, ekonominin IMF ve Dünya Bankası'na teslim edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Hekimler olarak tüm siyasi partileri ve hükümeti TBMM duvarında yazılı olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarına uygun hareket etmeye ve IMF'nin-Dünya Bankası'nın değil Türkiye'nin birikimine güvenmeye çağırıyoruz. Çözümün ilk adımında ulusal bağımsızlığa titizlikle bağlı hükümetler, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri görmek istiyoruz, bunu umuyoruz.
14 Mart'ın gerçekten bayram olarak kutlandığı, bağımsız, demokratik, laik, sosyal devlet ilkelerine sıkıca bağlı, emeğimizin karşılığını alacağımız refah içinde ve sağlık sorunlarını çözmüş bir Türkiye'yi özlüyoruz."
Yine İstanbul Tabip Odası tarafından yayınlanan 2001 Hekim Bildirgesi'nde de, ekonomik ve siyasal krizle başlayan 2001 yılında sağlık sorunlarının daha da ağırlaşacağı kaydedildi.
"Çözüm IMF reçetelerinde değil, hekim reçetelerindedir" denilen açıklamada, "yi hekimlik ve sağlıklı toplum hedefiyle hekimlik değerleri ve meslek örgütleri etrafından birleşelim" çağrısı yapıldı.
İstanbul Tabip Odası, ayrıca Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 14 Mart Sağlık Haftası ödülleri verdi. Ödüller şöyle:
İstanbul Tabip Odası Özel Onur Ödülü: Prof. Dr.  Müjdat Başaran.
Tıp Hizmet Ödülü: Prof. Dr. Talia Bali Aykan.
Tıp Bilim Ödülü: Prof. Dr. Kazım Türker.
Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik Ödülleri: Prof. Dr. Azmi Arı ve Yenibosna Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi.
Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Yarışması Ödülü: Prof. Dr. Feyza Erkan, Dr. Nesrin Yüksel ve Dr. Nebahat Sözer Orhan.
Dr. Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu.
Basın Sağlık Ödülleri:
Basın Dayanışma Özel Ödülü: İşsiz Basın Emekçileri.
Radyo Programı Ödülü: Cemil Özyıldırım (Radyo Kent).
Yazılı Basın Haber Ödülü: Ayşegül Aydoğan (Milliyet).
TV Haber Ödülü: Ruken Akbay (TV 8).
Güncel Yazılar Ödülü: Ataol Behramoğlu ve Coşkun Bel.
Dergi haber Ödülü: Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi.
Dergi Araştırma Ödülü: Bilim ve Ütopya.
"Çocuk Gözüyle Doktorlar" Resim Yarışması Ödülleri:
Grup Birincileri: Aslı Elçi, Doğa Can Oruçoğlu, Nur Aytin.
Grup ikincileri:  Cansu Ege, İlayda Aydın, Ayda Başak Demirci.
Grup üçüncüleri: Merve Karaniz, Ali Gürbağ, Ezgi Özkılıç.
Mansiyonlar: Baybars Atmaca, Ilgın Sürel, Selcen Yabancı, Viket Rodrig, Kemal Alp, Ilgın Akpınar.
İZMİR...
İzmir Tabip Odası da Tıp Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
16 Mart'ta Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılan panelde, "Hekim Sorunları ve Çözüm Önerileri" ele alındı. İzmir Tabip Odası Başkanı Fatih Sürenkök'ün yönetimindeki panele konuşmacı olarak, Oğuz Dicle, Osman Karababa, Behzat Özbozdağ, Mustafa Vatansever, Eray Aybar ve Faik Urbarlı katıldı.
İzmir Tabip Odası'nda 21 Mart'ta düzenlenen Topluma Dayalı Tıp Eğitimi konulu etkinlikte de Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu  konuşmacı olarak yer aldı.
Belgesel Film Günleri'nde ise salgın hastalıkların anlatıldığı filmler gösterildi ve ardından Prof.Dr. Zuhal Amato ile bir söyleşi yapıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ev sahipliğinde  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Diş Hekimliği Odası, Sağlık Müdürlüğü, Tabip Odası ve SSK Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün katılımlarıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 
12 ve 13 Mart günleri öğrenci ve doktorların çeşitli spor karşılaşmaları ile başlayan etkinlikler, 14 Mart Çarşamba günü resmi kutlamalarla devam etti. Aynı gün İzmir Tabip Odası'nın 40 yılını dolduran hekimleri onur belgesi vermesiyle süren etkinlikler, 16 Mart Cuma günü yapılan "Hekim Sorunları ve Çözüm Önerileri" ve 18 Mart Pazar günü yapılan demiryolu ile yapılan sağlıklı yaşam gezisi ile sona erdi.
BURSA...
Bursa Tabip Odası da Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı açıklamada, eskiden tıp balosu olarak kutlanılan14 Mart'ın anlamının artık çok değiştiği belirtildi. 
Açıklamada, "Türkiye'de hekimlerin yaşadığı çalışma koşulları  ve ücretleri toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmetlerine ulaşabilme olanakları gün geçtikçe kötüye gittiğinden dolayı 14 Mart'lar artık bir itirazı ve tepkiyi dile getiren günler olarak tartışılmaya başlanmıştır" denildi.
Tıp Bayramı etkinliklerine iki gün önce başlayan Bursa Tabip Odası, 12 Mart'ta Uludağ Üniversitesi Sergi Salonu'nda "Sanatçı Hekimler Sergisi"ni açtı.
13 Mart'ta düzenlenen konferansta da Prof. Dr. Elif Dağlı, "Sigaranın Ulusal Boyutu"nu ele aldı. Etkinlikler kapsamında aynı gün bir de bowling turnuvası düzenlendi.
!4 Mart'da  ise resmi törenin ardından bir kutlama toplantısı yapıldı.
Klasik müzik dinletisi, kutlama konuşmalarından sonra, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri  Dr. Bülent Aslanhan, "Türkiye'de Sağlık Parametreleri"  konulu sunumunu yaptı.
Törende, meslekte 40 yılını dolduranlara onur belgesi, 50 yılını dolduranlara da plaket verildi. Ayrıca ilköğretim okulları arası resim yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.
Gün içindeki kutlamalar futbol turnuvası finali ile devam etti ve geleneksel tıp balosu ile sonuçlandı.
15 Mart'taki etkinliklerde Scrabble Turnuvası Finali ve bir konser düzenlendi. 16 Mart'taki panellerde de "Hekimliğin Tarihsel Gelişimi" ve "Küreselleşmenin Sağlık Üzerindeki Etkileri"  ele alındı.
18 Mart'ta  ise Bursa Tabip Odası Ormanı Ertuğrulkent Ağaçlandırma Alanı'nda ağaç dikimi yapıldı.
ANTALYA...
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Antalya Tabip Odası tarafından Üniversite Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama töreninde, Antalya Tabip Odası Başkanı Naci İşoğlu, hükümet yetkililerinden kendilerine verilen yetkileri biraz da hekimler için kullanmasını istedi. İşoğlu, "Tek yol hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesinden geçiyor" dedi.
Dağıtılan el ilanlarında da "Birleşirsek güçleniriz, birleşirsek kazanırız" sloganına yer verildi.
Müzik dinletisi ve açılış konuşmalarının ardından gün içinde futbol ve basketbol karşılaşmaları düzenlendi.  Gün, tıp balosuyla noktalandı.
16 Mart'a kadar süren kutlamalarda ise  satranç turnuvası, müzik dinletisi, resim, fotograf, karikatür sergileri, film ve tiyatro gösterimi, meslekte 30-40-50 ve 55 yılını dolduranlara plaket verme töreni gibi etkinlikler yer aldı.
HATAY...
Hatay'ta Tabip Odası tarafından düzenlenen  kutlamalar, 10 Mart'ta satranç turnuvası ile başladı. Sonraki iki gün sağlık ocağı ve hastane ziyaretleri yapıldı. 14 Mart'ta ise resmi kutlama töreni ve akşam da tıp balosu gerçekleştirildi.
Sonraki 4 gün içinde de bazı ilçelerdeki hastaneler ziyaret edildi, briç turnuvası, doğa yürüyüşü ve müzik dinletisi düzenlendi. 17 Mart'ta Antakya Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen konferansta, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, "Döner Sermaye Hakkındaki Değişiklik Yasası" ve "Devlet Hastanelerindeki Vardiya Uygulaması" konularını ele aldı.
ADANA...
Adana Tabip Odası'nca, 14 Mart'ta   yapılan kutlama töreninin ardından düzenlenen  panelde, sosyal güvenlik kurumlarının durumu  ele alındı. Panele Eski Çalışma Bakanı Nihat Matkap ile Eski SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
Hafta boyunca 3 panel daha düzenlendi. "Yoksulluğun  ve Yolsuzluğun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri" konulu panele, Prof. Dr. Tuncay Özgünen, Prof. Dr. Yunus Emre Evlice  ve moderatör olarak da Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rıza Mete  katıldı.
"Adana'nın  Sağlık Sorunları ve Çözümleri" de Adana milletvekilleri Yavuz Bildik (DSP), Metanet Çulhaoğlu (MHP), Mehmet Ali Bilici (ANAP), Ali Gören (FP), Halit Dağlı (DYP) ve Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Alper Pişkin'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde tartışıldı.
"İnsan Hakları, Hasta Hakları ve Hekim Hakları" konulu panelde de katılımcı olarak Aydın milletvekili Dr. Sema Pişkinsüt, TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, moderatör olarak da Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hakan Şen yer aldı.
Hafta boyunca düzenlenen müzik dinletisi, dia gösterisi, futbol ve briç turnuvaları da kutlama etkinlikleri arasındaydı...
DİYARBAKIR-SİİRT-BATMAN...
Diyarbakır, Siirt, Batman  Tabipler Odası  ise 14 Mart Sağlık Haftası'nda, kutlama törenlerinin yanısıra "Barış-Dostluk ve Demokrasi" ödüllü verdi. Ödül bu yıl DSP Aydın Milletvekili  ve İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı Dr. Sema Pişkinsüt'e verildi.
KOCAELİ...
Kocaeli Tabip Odası kutlama etkinliklerine, saydam gösterisi ve film gösterileri ile  13 Mart'ta başladı. 14 Mart'ta ise resmi kutlama töreni ve akşam da geleneksel tıp balosu yapıldı.
Sonraki üç gün, panel, konferans,  söyleşi, saydam gösterisi, şiir dinletisi, briç turnuvası ve satranç karşılaşmaları ile etkinlikleri  devam edildi.
"Küreselleşme, Sağlık ve Güncel Gelişmeler" konulu panele konuşmacı olarak Dr. Ata Soyer ve Dr. Onur Hamzaoğlu katıldı.
Prof. Dr. Türkan Saylan da "Bilim, Sağlık ve Yaşam" konulu bir konferans verdi.