Ana Sayfa | Eski Sayılar

SOSYALLEŞTİRME
"GENEL KURULU"
TOPLANTISI

26 Mayıs 2001
09:00 Açılış
09:15 Konferans:
  1961 (Dünya, Türkiye, 1961 Anayasası)   
10:30 Panel:
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası
(1961 Anayasası'na göre sağlık hizmeti anlayışı,
yasanın özellikleri felsefesi,
yasanın yanındaki/karşısındaki güçler,
yasa bugün ve yarın Türkiye'nin sorunlarını çözer mi?)
14:00 Forum:
1978'deki II. Sosyalleştirme Genel
Kurulu'ndan Bugüne... Bugünden Yarına Türkiye'de Sağlık  Hizmetleri...
  Sunu Başlıkları:
  İnsan Gücü
  Yönetim
  Finansman
  Örgütlenme
  Eğitim
17:30  Sonuç Raporunun Okunması ve Kapanış

27 Mayıs 2001*
09:00 - 16:00 Birinci Basamakta SosyalleştirmeUygun Sağlık Hizmet Sunumu
   Engeller
   Öneriler
  Ön Sunular
  Yasaya Uygun Hizmet Sunum Örnekleri
  Yasaya Uygun Birinci Basamak
  Hizmetinin Özellikleri
Grup çalışmaları

*(İkinci günkü oturuma katılmak için en geç 15 Mayıs 2001 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.)
(Başvuru halinde katılımcıların gidiş-geliş otobüs ücretleri karşılanacak olup konaklamak için sekreteryadan seçenekler sunulacaktır.)

İletişim Adresi:
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANAKRA
Tel: (0 312) 231 31 79 (pbx)
Faks: (0 312) 231 19 52 - 53
e-posta: [email protected]
http://www.ttb.org.tr