Ana Sayfa | Eski Sayılar

TOPLUM VE HEKİM:
BU YILIN İLK SAYISI ÇIKTI...

Türk Tabipleri Birliği yayın organı Toplum ve Hekim Dergisi'nin 2001 yılı ilk sayısı çıktı.
2 ayda bir yayınlanan derginin Ocak-Şubat sayısında,  "Kamuculuk" konusu ele alınmış. Bu bölümde, Onur Hamzaoğlu, "Neden Kamuculuk?",   Metin Çulhaoğlu "Kapitalist Özel Mülkiyetin Karşısında Kamusal Mülkiyetin Temelleri", Şerife Türcan Özşuca "Yapısal Uyum, Küresel Bütünleşme ve Refah Devleti",  Sinan Sönmez "Küreselleşmenin Nişan Tahtası: Kamu Yararı ve Kamu Hizmeti", Nazif Ekzen "Kamu Ekonomisi-Kamu Maliyesinde Son Yirmi Yıllık Süreç" ,  ve İlker Belek "Sağlık, Sosyalizm, Kamuculuk-Sağlık İçin Sosyalizm Gerekir"  başlıklı yazılarında bu konuyu işlemişler.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi konusunu da Semih Baskan  "Bir Tüzük Hikayesi", Kürşat Yıldız  "Tıpta Uzmanlık  Eğitiminde Türk Tabipleri Birliği'nin Rolü", Osman Şadi Yenen "TTB-UDKK  Aynasında Uzmanlık Dernekleri",  Cem Terzi "Bir Zihniyet Sorunu olarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi ", Ersin Yarış "Sağlık Hizmeti Boyutuyla Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu" ve Zafer Kars "Tebabet Uzmanlık Yönetmeliği  Üzerinde Süregelen Tartışma" başlıklı yazılarıyla ele alınmış.
"TTB Önceliklerini Tartışıyor" başlıklı bölümde de  Önder Ergönül, Tolga Ersoy ve Yavuz Üçkuyu, hekim eylemlerine dair görüşlerini dile getirmiş.
Sağlık Hizmetleri bölümünde de Kemal Hisar'ın "Sağlık Ocaklarında Verilen Hizmetlerin İş Etüdü Tekniğine Dayalı  Olarak Değerlendirilmesi ve Birim Maliyetlerinin Hesaplanması" yazısı  yer alıyor.