Ana Sayfa | Eski Sayılar

Halkımıza Sesleniyoruz: Sizden Fedakarlık İsteyen Her Program Sağlığınıza Kastetmektedir
KARŞI TARAFIN NİYETİ KÖTÜ


Hekimler olarak kendi alanımıza ve sorunlarımıza yönelik politikalarla ilgili çizgimizi ve birlikteliğimizi kuvvetlendireceğimiz platform oda genel kurulları. Başarılı olduğumuz ölçüde umudumuzu koruyacak ve herkese de katkı sunacağız.
Başbakan, 3-5 gün öncesine kadar ekonomide herşeyin iyi gittiğini söylüyordu. 19 Şubat 2001 günü "patlayan kriz" 21 Şubat geceyarısına kadar süren toplantıda devalüasyon ile "sonlandı". Başbakan izleyen günlerde gözümüze baka baka açıkladı: "Zaten bir süredir işler iyi gitmiyordu". 20 Mart 2001'de de Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın açıkladığı Türkiye Ulusal Programı'nın,  Ekonomik Kriterler bölümünde: "... Türkiye'nin özellikle son yirmi yıldır pazar ekonomisini uygulamada çok  başarılı bir çizgi yakaladığı görülmektedir." deniyordu. İşte bugün halkın bizzat yaşadığı "başarılı durum" o "çok başarılı yakalanan çizginin" sonucuydu. 20 yıldır uygulanan başarılı pazar ekonomisinin geldiği aşamada halkın bırakın durumunun iyileşmesini sağlığı-canı tehdit altında!
"Kriz"in bir ayının geçtiği bu günlerde yeni ekonomik programda açıklandı ama yeniyi görebilene aşk olsun. 20 yıllık yakalanan başarılı çizgiye devam! Programdan yararlananlar yani büyük ölçekli işverenler desteklerini (utangaçca  da olsa) sundular. Çalışanlar için ise tutum almak açısından kritik bir dönem daha başlıyor.
Kulanıl(a)mayan Yetki!
Hükümet kamuda çalışanların ücretlerinin yetersizliğini hissederek 21 Aralık 2000 tarihinde 3 ay süreyle yetki almıştı; amaç, çalışanların ücretlerinde iyileştirme yapmaktı. En azından böyle sunulmuştu. TTB'nin yürüttüğü çabalar boyunca hekimleri de içeren sağlık çalışanları için bir düzenleme yapılacağı "kuvvetle" ima ediliyordu. Son olarak Sağlık Bakanı Ankara'daki 14 Mart törenlerinde tekrarladı: "İyileştirme yapılacak, kararname hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın önünde olur." Gazeteler ise hafta sonu yetkinin 3 ay daha uzatılma çalışmasının yapıldığını çünkü; yeni ekonomik programın göz önüne alınması gerektiği gerekçesini yazıyordu. Sonuçta hükümetin eli bir kez daha çalışanların lehine bir iş yapmaya gitmemişti.

Şimdi Tablo

Artık tablo bütün açıklığıyla ortada. 57. hükümet bir yılı aşan başarılı bir icraattan sonra yine başarılı bir icraat dönemine başladığını ilan etti. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının, halkın ve sağlığın durumu biliniyor. TTB yürüttüğü çabaların yanı sıra bu dönemde Emek Platformu ile ortak bir programın yaşama geçirilmesine önem veriliyor. Çünkü karşı tarafın hem niyeti hem tutumu çok kötü! Hekimler olarak yürüttüğümüz faaliyetle birlikte bütün çalışanların ortak tutumunun zenginleştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi her zamankinden daha çok öne çıkıyor. Nisan ayı boyunca Tabip Odaları'nın seçimsiz genel kurulları bu tabloyu değerlendirmeye aday gözüküyor. Hekimler olarak kendi alanımıza ve sorunlarımıza yönelik politikalarla ilgili çizgimizi ve birlikteliğimizi kuvvetlendireceğimiz platform oda genel kurulları. Başarılı olduğumuz ölçüde umudumuzu koruyacak ve herkese de katkı sunacağız.