Ana Sayfa | Eski Sayılar

Tüketici Konseyi Toplandı


Ankara-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Konseyi 19-20 Mart 2001 tarihinde toplanmıştır. TTB'nin de üyesi olduğu Tüketici Konseyi'nin bir yılki ana başlığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikler oluşturmaktaydı.
Tartışılan tasarıdaki değişiklik önerilerinin çoğunluğu, AB mevzuatında önerilen tüketici haklarından daha nitelikli düzenlemeleri getirmektedir.
Önemli birkaç değişikliğe değinecek olursak. Bunlar;
-Mal tanımına, "konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar, elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü vb. gayri maddi mallar" eklenmiştir.
-Genel işlem şartlarında, "sözleşme koşulları tüketici aleyhinde hiçbir şekilde değiştirilemez" denilmiştir; Okunma şansı bulunmayan küçücük yazılı her türlü sözleşmede yer alan haksız kural veya koşullar tüketici için bağlayıcı değildir" hükmü getirilmektedir.
-Kredi kartları ile alınan mal ve hizmet sonucunda tüketiciden komisyon vb. isim altında ilave ödemede bulunulması da yasaklanmıştır.
Reklam Kurulu uygulamalarında ceza kapsamı genişletilmiştir. Kurulun, kademelendirilmiş cezalarla ilgili olarak karar vermiş olduğu cezalarda bakan onayı kaldırılmıştır.
Tüketici Konseyi'nde yasa değişiklikleri dışında özetle aşağıda sunulan kararlar alınmıştır:
1-Ülkemizde yerli malı kullanımı konusunda yeni kampanya düzenlenmesine,
2-Tüketici bilinci dersinin temel eğitimden başlamak üzere tüm okullarda zorunlu olarak okutulmasına,
3-Biogenetik ve bioteknolojik uygulamalar konusunda tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasına,
4-Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görevlendirilmek üzere uzman hukukçuların yetiştirilmesi amacıyla YÖK tarafından üniversitelerde kürsü açılmasına,
5-Sürekli değişen ve gelişen tüketici mevzuatının kamuoyu tarafından izlenmesindeki güçlük nedeniyle ülke genelinde yaygın örgüt yapılarına sahip olan meslek kuruluşlarının tüketici örgütleri ve bakanlığın işbirliğiyle üyelerine eğitim programları düzenlenmesine,
6-4077 sayılı yasanın % 80'inin değişikliği önerildiği için değişiklik yerine yeni yasa çıkarılmasının daha uygun olduğuna karar verilmiştir.(TD)