GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Gezici Eğitim Seminerleri, 1989 yılından beri her yıl Türkiye’nin değişik bir bölgesinde düzenlenmektedir. Halk sağlığı uzmanlık öğrencilerinin katıldığı gezici eğitim seminerlerinin amacı, mezuniyet sonrası eğitime katkı sağlamaktır. Gezi sonrası katılımcılar tarafından yazılan raporları TTB’nin yayın organlarında yayınlanmaktadır.

Gezici Eğitim Seminerlerinin Amacı:

  1. Ülkemiz sağlık örgütlenmesini başta birinci basamak olmak üzere her basamağıyla ve iç işleyişiyle yerinde görmek, var olan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.
  2. Halk sağlığı uzmanlık öğrencileri başta olmak üzere bu alanda çalışan genç halk sağlıkçıların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve aldıkları kuramsal eğitimi alanda pekiştirebilmelerini sağlamak.
  3. İş ve çevre sağlığı gibi özgün konularda derinlemesine tartışmalar yapılmasını sağlamak.
  4. Toplumun gelenek, göreneklerini ve kültürün sağlık üzerine etkilerini tartışabilmek.

1989, 1. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Zafer Öztek

Konu: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Gezilen İller: Samsun, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Sivas

Katılımcı Sayısı: 25

1990, 2. Gezici Eğitim Semineri  

Sorumlu Öğretim Üyesi: Çağatay Güler

Konu: Sanayide ve Madenlerde İşçi Sağlığı

Gezilen İller: Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Zonguldak

Katılımcı Sayısı: 16

1991, 3. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Nafiz Bozdemir

Konu: Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi

Gezilen İller: Mersin, Tarsus, Adana, Hatay, İskenderun

Katılımcı Sayısı: 21

1992, 4. Gezici Eğitim Semineri  

Sorumlu Öğretim Üyesi: Gazanfer Aksakoğlu

Konu: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Gezilen İller: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Denizli

Katılımcı Sayısı: 21

1993, 5. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Ahmet Saltık, Özen Aşut

Konu: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Gezilen İller: Ankara, Bilecik, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Afyon, Kütahya

Katılımcı Sayısı: 10

1994, 6. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Feride Saçaklıoğlu, Reyhan Uçku

Konu: İşçi Sağlığı

Gezilen İller: Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya,

Katılımcı Sayısı: 30

1995, 7. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Ahmet Saltık

Konu: Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi

Gezilen İller: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale

Katılımcı Sayısı: 16

1996, 8. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Necati Dedeoğlu

Gezilen İller: Güneydoğu Anadolu’da Sağlık Hizmetleri

Gezilen İller: Diyarbakır, Urfa, Batman, Mardin, Adıyaman,

Katılımcı Sayısı: 11

1997, 9. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Remzi Aygün, Hamdi Aytekin

Konu: Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlıkta Projeler

Gezilen İller: Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya

Katılımcı Sayısı: 15

1998, 10. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: İlker Belek, Bülent Kılıç

Konu: Sağlık Örgütlenmesi

Gezilen İller: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla

Katılımcı Sayısı: 14

1999, 11. Gezici Eğitim Semineri

Konu: Sağlık Örgütlenmesi

Gezilen İller: Kayseri, Sivas, Nevşehir

Katılımcı Sayısı: 15

2000, 12. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Necati Dedeoğlu, A. Osman Karababa

Konu: Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri

Gezilen İller: Adapazarı, Kocaeli, Bolu, Düzce, Gölcük

Katılımcı Sayısı: 18

2001, 13. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Onur Hamzaoğlu, Ata Soyer

Konu: Sağlıkta Sektörler Arası İş Birliği

Gezilen İller: Ankara

Katılımcı Sayısı: 16

2002, 14. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Hamdi Aytekin, Kayıhan Pala

Konu: Doğu’da ve Kır’da Sağlık

Gezilen İller: Van, Hakkâri, Muş

Katılımcı Sayısı: 16

2003, 15. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Meltem Çiçeklioğlu, Şafak Taner Gürsoy

Konu: Büyük Kentlerde 1. Basamak Sağlık Örgütlenmesi

Gezilen İller: İzmir, İstanbul

Katılımcı Sayısı: 21

2004, 16. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Kayıhan Pala, Nilay Etiler

Konu: Madenler ve Sağlık

Gezilen İller: Bergama, Balıkesir, Bigadiç, Bursa, Zonguldak

Katılımcı Sayısı: 14

2005, 17. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Necati Dedeoğlu, Cavit Işık Yavuz

Konu: Güneydoğu ve Doğu İllerinde Çevre Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar

Gezilen İller: Diyarbakır, Batman, Muş, Bitlis, Bingöl

Katılımcı Sayısı: 18

2006, 18. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Muzaffer Eskiocak, Mehmet Zencir

Konu: Göç, Çevre, Bulaşıcı Hastalıklar, Sağlık Örgütlenmesi Açısından Kentler

Gezilen İller: Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin

2007, 19. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Feride Aksu, Işıl Ergin

Konu: Aile Hekimliği

Gezilen İller: Eskişehir, Afyon, Denizli, İzmir

Katılımcı Sayısı: 19

2008, 20. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Onur Hamzaoğlu, Çiğdem Çağlayan

Konu: Sanayileşme, Kentleşme, Çevre ve Sağlık

Gezilen İller: Zonguldak, Kocaeli, Bilecik ve Ankara

Katılımcı Sayısı: 21

2009, 21. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Hamdi Aytekin, Muzaffer Eskiocak

Konu: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Bu Dönüşüm Halk Sağlığı Uzmanlarının Çalışma Ortamını Nasıl Etkiliyor? Pandemik İnfluenza Tehdidine Karşı Hazırlıklar ve Tularemi Sorununun Yönetimi

Gezilen İller: Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir ve Ankara

Katılımcı Sayısı:

2010, 22. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Gazanfer Aksakoğlu, Raika Durusoy, Esin Kulaç

Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaşım

Gezilen İller: Ankara, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük ve Bolu

Katılımcı Sayısı: 18

2011, 23. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Reyhan Uçku, Alpaslan Türkkan

Konu: Büyük Kentlerde Değişen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Ankara Örneği

Gezilen İller:  Ankara

Katılımcı Sayısı: 13

2012, 24. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Feride Aksu Tanık, Meltem Çiçeklioğlu, Cavit Işık Yavuz

Konu: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar’ının değişen yapı ve işlevlerinin yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesi

Gezilen İller: Ankara

Katılımcı Sayısı: 22

2013, 25. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi:

Konu: Bulaşıcı  Hastalıklar,  Sığınmacılar  ve  Sağlık

Gezilen İller: Diyarbakır,  Batman,  Mardin,  Urfa  ve  Antep

Katılımcı Sayısı: 19

2014, 26. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Cavit Işık Yavuz, Gamze Varol Saraçoğlu

Konu: Çalışan Sağlığı, Sağlık Hizmetleri ve İş Kazaları

Gezilen İller: İzmir, Manisa ve Bursa

Katılımcı Sayısı: 23

2015, 27. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Tacettin İnandı, A. Öner Kurt

Konu: Nükleer  enerji  ve  çevre  sağlığı,  göç,  savaş  ve  sağlık  etkileri,  aile  hekimliğinin  10.  yılında  birinci  basamak  sağlık  hizmetleri

Gezilen İller:

Katılımcı Sayısı:

2016, 28. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Ahmet Soysal, Seval Alkoy

Konu: Marmara ve Trakya Bölgesi Çevre Sağlığı Sorunları ve Çevre Mücadeleleri

Gezilen İller: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir

Katılımcı Sayısı: 20

2017, 29. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Türkan Günay, Melike Yavuz

Konu: Kadın Sağlığı

Gezilen İller: Samsun, Sinop

Katılımcı Sayısı: 25

2018, 30. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Muzaffer Eskiocak, İlker Kayı

Konu: Zoonozlar ve Çevre Sağlığı

Gezilen İller: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli

Katılımcı Sayısı: 25

2019, 31. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Mehtap Türkay, Gamze Varol

Konu: Tüm Boyutlarıyla Turizm ve Sağlık

Gezilen İller: Antalya, Muğla

Katılımcı Sayısı: 27

2021, 32. Gezici Eğitim Semineri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Muzaffer Eskiocak, Mehtap Türkay, Mestan Emek

Konu: Pandemiye Sahadan Bakış; Yanıt Kapasitesini Geliştirme Dinamiklerinde Değişim

Katılan İller (Çevrimiçi): Ankara, Antalya, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir

Katılımcı Sayısı: 28