YAYINLAR

# Adı Detay
Ekolojik Kriz Kadın ve Kadın Sağlığı Ekolojik Kriz Kadın ve Kadın Sağlığı
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE KAZANIMLARIMIZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE KAZANIMLARIMIZ
EMEK BİZİM SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN EMEK BİZİM SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN
PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLÜMLERİNİN ANLATTIĞI PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLÜMLERİNİN ANLATTIĞI
Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin - 29 Mayıs’ta Ankara’dayız!	Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin - 29 Mayıs’ta Ankara’dayız!
Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Son Şekli Verilen ÇED Raporu’nun İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Son Şekli Verilen ÇED Raporu’nun İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Hakkımız Olanı Alacağız - 14-15 Mart 2022 Büyük G(ö)REV’e! Hakkımız Olanı Alacağız - 14-15 Mart 2022 Büyük G(ö)REV’e!
HEKİMLER NE İSTİYOR? HEKİMLER NE İSTİYOR?
HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM! HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM!
”Hekimler Arasında Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Faktörler” Raporu ”Hekimler Arasında Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Faktörler” Raporu
15 ARALIK’TA G(ö)REVDEYİZ! - II 15 ARALIK’TA G(ö)REVDEYİZ! - II
15 ARALIK’TA G(ö)REVDEYİZ! - I 15 ARALIK’TA G(ö)REVDEYİZ! - I
Ekonomi de Sağlık Sistemi de Çöktü: Ölüyoruz, Tükeniyoruz, Geçinemiyoruz! Ekonomi de Sağlık Sistemi de Çöktü: Ölüyoruz, Tükeniyoruz, Geçinemiyoruz!
7200 Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı 7200 Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı
COVID-19 PANDEMİSİ 18 AY DEĞERLENDİRME RAPORU COVID-19 PANDEMİSİ 18 AY DEĞERLENDİRME RAPORU
Emek Bizim Söz Bizim! Emek Bizim Söz Bizim!
Pandemi Dönemlerinde Tüm Sağlık Çalışanlarına Her Yıl İçin 120 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammı Talep Ediyoruz Pandemi Dönemlerinde Tüm Sağlık Çalışanlarına Her Yıl İçin 120 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammı Talep Ediyoruz
Emek Bizim Söz Bizim! - Aile Hekimliği Kolu Emek Bizim Söz Bizim! - Aile Hekimliği Kolu
Emek Bizim Söz Bizim! - Özel Hekimlik Kolu Emek Bizim Söz Bizim! - Özel Hekimlik Kolu
Emek Bizim Söz Bizim! - Pratisyen Hekimler Kolu Emek Bizim Söz Bizim! - Pratisyen Hekimler Kolu
Emek Bizim Söz Bizim! - İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Emek Bizim Söz Bizim! - İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
Emek Bizim Söz Bizim! - Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Emek Bizim Söz Bizim! - Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu
COVID-19 AŞILARI VE MERAK EDİLENLER COVID-19 AŞILARI VE MERAK EDİLENLER
ASİSTAN HEKİMİN HAKLARI VAR ASİSTAN HEKİMİN HAKLARI VAR
Pandemi ve Kadın Çalıştayı Raporu Pandemi ve Kadın Çalıştayı Raporu
“Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu “Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu
17 AĞUSTOS VE 12 KASIM 1999 DEPREMLERİ SONRASINDA GEÇİCİ YERLEŞİM ALANLARINDA YAŞAYANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 17 AĞUSTOS VE 12 KASIM 1999 DEPREMLERİ SONRASINDA GEÇİCİ YERLEŞİM ALANLARINDA YAŞAYANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
17 AĞUSTOS 1999 MARMARA VE 12 KASIM 1999 BOLU-DÜZCE DEPREMLERİ SONRASINDA TTB FAALİYETLERİ 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA VE 12 KASIM 1999 BOLU-DÜZCE DEPREMLERİ SONRASINDA TTB FAALİYETLERİ
HOPA RAPORU HOPA RAPORU
HOPA SEL FELAKETİ SONRASI İLK DEĞERLENDİRME RAPORU HOPA SEL FELAKETİ SONRASI İLK DEĞERLENDİRME RAPORU
14 Mart: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet 14 Mart: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet
Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler
Multidisipliner COVID-19 Multidisipliner COVID-19
TTB Etik Bildirgeleri (2020) TTB Etik Bildirgeleri (2020)
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ
HİZMET BAŞI (PERFORMANSA DAYALI) ÖDEME ÇALIŞTAYI HİZMET BAŞI (PERFORMANSA DAYALI) ÖDEME ÇALIŞTAYI
BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SAĞLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SAĞLIK
KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ RAPORU KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ RAPORU
HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM
SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM
FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI/KİTAPLARI: 2009 SAĞLIKLA İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELER FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI/KİTAPLARI: 2009 SAĞLIKLA İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELER
HEKİMLERİN DEĞERLENDİRMESİ İLE PERFORMANSA DAYALI ÖDEME HEKİMLERİN DEĞERLENDİRMESİ İLE PERFORMANSA DAYALI ÖDEME
TIP ETİĞİ ELKİTABI TIP ETİĞİ ELKİTABI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ
TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUBU UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUBU UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI
TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU
2. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI 2. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI
SAĞLIKTA 30 YIL SAĞLIKTA 30 YIL
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ SÖZLEŞMELER ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ SÖZLEŞMELER
SAĞLIKTA MOBBİNG MOBBİNGDE SAĞLIK SAĞLIKTA MOBBİNG MOBBİNGDE SAĞLIK
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ SKOPİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ SKOPİ
ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK (4. BASKI) ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK (4. BASKI)
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 3. ULUSAL KONGRESİ KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 3. ULUSAL KONGRESİ
BİRİNCİ BASAMAKTA TOPLUM TABANLI KANSER TARAMALARI SEMPOZYUMU BİRİNCİ BASAMAKTA TOPLUM TABANLI KANSER TARAMALARI SEMPOZYUMU
AŞI REHBERİ (2. BASKI) AŞI REHBERİ (2. BASKI)
BİR KASABA HEKİMİNİN DEFTERİ BİR KASABA HEKİMİNİN DEFTERİ
TTB VE TABİP ODALARININ TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİYİ KORUMA SORUMLULUĞU TTB VE TABİP ODALARININ TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİYİ KORUMA SORUMLULUĞU
4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
2. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ 2. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ
İŞ HEKİMLİĞİ VE İŞYERİ SAĞLIK SERVİSLERİ İŞ HEKİMLİĞİ VE İŞYERİ SAĞLIK SERVİSLERİ
HUKUKSAL BOYUTUYLA İŞYERİ HEKİMLİĞİ HUKUKSAL BOYUTUYLA İŞYERİ HEKİMLİĞİ
ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU
ŞİDDET SEMPOZYUMU ŞİDDET SEMPOZYUMU
ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK
Şiddetle Başa Çıkmak Şiddetle Başa Çıkmak
ÖNLENEBİLİR BİR SORUN: HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÖNLENEBİLİR BİR SORUN: HEKİME YÖNELİK ŞİDDET
SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI
HER BOYUTUYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET HER BOYUTUYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ
Toplum ve Hekim Dergisi Aşı Sayısı Toplum ve Hekim Dergisi Aşı Sayısı
Anne ve Babalar için Aşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Anne ve Babalar için Aşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
AŞI PAZARI CAN PAZARI ’AŞI ÜRETİMİNİN PERDE ARKASI’ AŞI PAZARI CAN PAZARI ’AŞI ÜRETİMİNİN PERDE ARKASI’
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI REHBERİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI REHBERİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 6. ULUSAL KONGRESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 6. ULUSAL KONGRESİ
ÖZEL HEKİMLİKTE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ARIYORUZ ÖZEL HEKİMLİKTE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ARIYORUZ
Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri Araştırması Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri Araştırması
Aşı Candır Aşı Candır
Aşı Candır Aşı Candır
Aşı Candır Aşı Candır
Aşı Candır Aşı Candır
Aşı Candır Aşı Candır
Aşı Candır Aşı Candır
Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri Araştırması Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri Araştırması
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU? KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?
AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU? AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?
GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER, NE OLDU? GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER, NE OLDU?
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE SPORA KATILIM BELGESİ HAZIRLAMA REHBERİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE SPORA KATILIM BELGESİ HAZIRLAMA REHBERİ
III. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ - KADINI GÖRMEYEN AİLE VE SAĞLIK POLİTİKALARI III. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ - KADINI GÖRMEYEN AİLE VE SAĞLIK POLİTİKALARI
KADINLAR ARASINDA TÜTÜN KULLANIMI -SORULAR ve YANITLARI- KADINLAR ARASINDA TÜTÜN KULLANIMI -SORULAR ve YANITLARI-
SAĞLIKTA KADIN EMEĞİ SEMPOZYUMU SAĞLIKTA KADIN EMEĞİ SEMPOZYUMU
II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı
Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi (2. Baskı) Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi (2. Baskı)
I. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ ’KONGRE KİTABI’ I. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ ’KONGRE KİTABI’
Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi
TTB Şehir Hastaneleri Çalışmaları TTB Şehir Hastaneleri Çalışmaları
TIBBIN ALTERNATİFİ OLMAZ ! GELENEKSEL ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI TIBBIN ALTERNATİFİ OLMAZ ! GELENEKSEL ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Depremin Birinci Yılında Van ve Erciş Raporu Depremin Birinci Yılında Van ve Erciş Raporu
Van Deprem İkinci Ay Değerlendirme Raporu Van Deprem İkinci Ay Değerlendirme Raporu
SAĞLIĞIMIZ İÇİN  ÖNERİ VE UYARILAR SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNERİ VE UYARILAR
Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI
Depremlerde Sağlık Hizmetleri Depremlerde Sağlık Hizmetleri
Yeni Acil Sağlık Paketi Yeni Acil Sağlık Paketi
FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI – 2011: TÜRKİYE’DE SOSYALLEŞTİRMENİN 50. YILI FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI – 2011: TÜRKİYE’DE SOSYALLEŞTİRMENİN 50. YILI
2006-2008 ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 ÇALIŞMA RAPORU
TTB GPE ÇALIŞMA RAPORU TTB GPE ÇALIŞMA RAPORU
TTB GPE GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI TTB GPE GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI
2004-2006 ÇALIŞMA RAPORU 2004-2006 ÇALIŞMA RAPORU
GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ
AİLE HEKİMLİĞİNDE SON DURUM AİLE HEKİMLİĞİNDE SON DURUM
 	AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?
1. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI RAPORU 1. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI RAPORU
İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA AİLE HEKİMLERİNİN SORUMLULUKLARI İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA AİLE HEKİMLERİNİN SORUMLULUKLARI
EVDE DOĞAL ÖLÜMLERDE ÖLÜ MUAYENE RAPORLARINA GENEL BAKIŞ TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU RAPORU EVDE DOĞAL ÖLÜMLERDE ÖLÜ MUAYENE RAPORLARINA GENEL BAKIŞ TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU RAPORU
SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA AİLE HEKİMLERİNİN SORUMLULUKLARI İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA AİLE HEKİMLERİNİN SORUMLULUKLARI
Toplum ve Hekim Toplum ve Hekim
SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI SEMPOZYUMU SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI SEMPOZYUMU
KANADA KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ARAŞTIRMA RAPORU KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HASTANELERİ YANLIŞ YÖN KANADA KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ARAŞTIRMA RAPORU KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HASTANELERİ YANLIŞ YÖN
SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
Bir ’Ustalık Dönemi’ Eseri Paran Kadar Sağlık Bir ’Ustalık Dönemi’ Eseri Paran Kadar Sağlık
Diğer Yayın Listesi Diğer Yayın Listesi
Ocak-Şubat-Mart 2022 Ocak-Şubat-Mart 2022
Eylül-Ekim 2022 Eylül-Ekim 2022
Tıp Dünyası Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Tıp Dünyası Nisan-Mayıs-Haziran 2022
Kasım-Aralık 2022 Kasım-Aralık 2022