Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 ​​​​​​​TTB Sağlık Bakanlığı’na Türkiye genelinde COVID-19 filyasyon algoritmasını ve influenza mevsimi yaklaşırken pandemi ve grip vakalarının karışmasını önleyecek ne gibi hazırlıklar yürütüldüğünü sordu 07.08.2020
2 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
3 “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı” başlıklı webinar 13 Ağustos’ta 06.08.2020
4 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan COVID-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını/yapacağını merak ediyoruz” 04.08.2020
5 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
6 Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı COVID’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor 30.07.2020
7 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek 30.07.2020
8 İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 27.07.2020
9 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
10 Tabip odalarından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek 20.07.2020
11 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
12 Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu? 19.07.2020
13 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
14 İnfluenza mevsimine hazır mıyız? 15.07.2020
15 COVID’li hastalar için hastanelere artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! 11.07.2020
16 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
17 TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamalarından dolayı soruşturma açıldı! 03.07.2020
18 Son Haftalarda Hasta Sayısındaki Artış Endişe Vericidir! 02.07.2020
19 TTB, Türkiye’de pandemi seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini DSÖ ile paylaştı 26.06.2020
20 TTB’nin düzenlediği webinarda “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” ele alındı 26.06.2020
21 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
22 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
23 SARS-CoV-2’nin bulaşma yolları, konut ve işyerlerinde klimaların kullanımı 22.06.2020
24 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
25 TTB “Salgınlarda Seroprevalans Çalışmaları” webinarı youtube’da 19.06.2020
26 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
27 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerini açıklayın! 18.06.2020
28 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
29 Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin rehberini güncelledi 10.06.2020
30 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden TTB ve UDEK’e destek 09.06.2020
31 Salgını Yönetmek de Ülkeyi Yönetmek de Ciddiyet İster! Sağlığımızla, Aklımızla, Demokrasi İle Oynamayın! 05.06.2020
32 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
33 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
34 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
35 Sağlık kuruluşlarında vardiya uygulamasından vazgeçilmelidir 03.06.2020
36 TTB’nin başvurusunun ardından kamu kurumlarında gebelik izinleri yeniden düzenlendi 02.06.2020
37 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
38 Gebe ve emziren sağlık çalışanları korunmalıdır! 01.06.2020
39 TTB Merkez Konseyi, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin korunmasını istedi 01.06.2020
40 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
41 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
42 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
43 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
44 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
45 Avrupa Hekim Örgütleri, COVID-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı 20.05.2020
46 Uluslararası hekim örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü’ne destek çağrısı 18.05.2020
47 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
48 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
49 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
50 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
51 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
52 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
53 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
54 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
55 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
56 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
57 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
58 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
59 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
60 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
61 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
62 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
63 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
64 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
65 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
66 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
67 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
68 Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama 27.04.2020
69 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
70 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
71 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
72 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
73 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
74 Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı 21.04.2020
75 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı 21.04.2020
76 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
77 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
78 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
79 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
80 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
81 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
82 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
83 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
84 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
85 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
86 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
87 Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır 13.04.2020
88 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
89 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
90 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
91 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
92 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
93 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
94 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
95 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
96 Bez maske yapımı ve kullanımı için pratik bilgiler 07.04.2020
97 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
98 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
99 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
100 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
101 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
102 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
103 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
104 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
105 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
106 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
107 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
108 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
109 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
110 Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı, kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır 01.04.2020
111 TTB, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi 01.04.2020
112 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
113 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
114 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
115 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
116 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
117 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
118 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 30.03.2020
119 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
120 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
121 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
122 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
123 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
124 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
125 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
126 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
127 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
128 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
129 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
130 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
131 Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan tüm hekimlere mesaj 21.03.2020
132 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
133 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
134 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
135 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
136 Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelgesini revize etti 18.03.2020
137 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
138 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
139 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
140 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
141 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
142 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
143 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
144 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
145 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
146 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
147 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
148 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
149 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
150 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
151 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
152 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
153 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020