TTB Aşı Çalışma Grubu: Türkiye’de Kızamık ve Polio Riskine Dikkat!

COVID-19 salgınının bağışıklama hizmetlerine olumsuz etkisi

Dünyada, 2020’de 23 milyon çocuk rutin hizmetlerdeki COVID-19 pandemisinin yarattığı aksama nedeniyle bağışıklama hizmetlerinden yararlanamadı. Bu sayı 2009’dan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı ve 2019’daki sayıya 3,7 milyon çocuk daha eklendi. Türkiye’de ise COVID-19 salgınının bağışıklama hizmetlerine etkisine ilişkin bilgi, toplum ve bilim çevresi ile paylaşılmamıştır. Pandemi nedeniyle kapatılan okullarda, 2020-2021 eğitim yılında 1. sınıflar aşılanamamıştır. Önceki benzer yaş gruplarının ne kadarının aşılanabildiği ise açık değildir.

Okul çocuklarının aşılama takviminde değişiklik

Temmuz 2020’de yapılan değişiklikle okul çocuklarına yapılan kızamık aşısı zamanı 48 aya çekilmiş ve aile hekimlerine görev olarak verilmiştir. Bu değişikliğin uygulamaya girmesi üzerinden geçen sürede, bu yıl anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfta okuyacakların ne kadar aşılandığı gözden geçirilmelidir.

Kızamık için hastalığa duyarlı gruplar oluşmuş görünmektedir

Türkiye’de kızamık 2. doz ile aşılama oranları, toplum bağışıklığı için önerilen düzeyin altındadır. Kızamık için toplum bağışıklığı göstergeleri (%95 ve üstünde aşılama oranlarına erişilebilen il sayıları) 1. doz için 42; 2. doz için yalnızca 9’dur. Türkiye’de kızamık hastalığı endemik olarak varlığını sürdürmektedir.

Polio ithali için riske dikkat edilmelidir

Polio için toplum bağışıklığı göstergeleri; DaBT-IPV 3.doz ile %95 ve 90 ve üstünde aşılama oranına erişilebilen il sayıları sırasıyla 66 ve 77’dir. Dışarıdan çocuk felcinin ülkeye giriş ve dolaşımını engelleyecek OPV aşılamasının 1 ve 2. dozlarında erişilebilen aşılama oranları bilinmemektedir.

TTB olarak önerilerimiz;

Kızamık

  • Okul çocuklarında kızamık aşılaması durumu gözden geçirilmeli, eksik aşılılar aşılanmalıdır.
  • Uzun zamandır çatışmalı bir bölge olan ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlandığı Afganistan’dan gelen düzensiz göçmen topluluklarında 6 aydan 14 yaşa dek tüm çocuklar- önceki aşılanma durumuna bakılmaksızın- kızamık aşısıyla aşılanmalıdır.

Polio

  • Akut Flask Paralizi taraması güçlendirilmeli ve aktif olarak izlenmelidir.
  • Göçmen topluluklarda 5 yaşından küçükler OPV ile aşılanmalıdır.

 

Türk Tabipleri Birliği Aşı Çalışma Grubu

 

Sunumun tamamı için tıklayın.