Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu

Dünya Tabipler Birliği (DTB) yaptığı açıklamada toplumun COVID-19’a karşı aşılanması yarışında hiçbir ülkenin geride bırakılmaması gerektiğini belirtti.

DTB sanal ortamdaki yıllık Genel Kurul toplantısı sırasında gerçekleştirdiği acil durumla ilgili tartışma sonucunda “güvenli ve etkili bir aşının eşitlikçi ve dünya ölçeğinde dağıtılması” çağrısında bulundu, aşılarda sağlık çalışanlarına ve durumu özellikle güç nüfus kesimlerine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Aşılara en kısa sürede ulaşmak amacıyla klinik denemelerin hızlandırıldığını kaydeden DTB, tüm denemelerin tıbbi araştırmalarla ilgili olarak DTB Helsinki Bildirgesi'nde belirtilen etik ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

DTB Başkanı Dr. David Barbe’ın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Etkili bir aşı geliştirmek üzere halen sürmekte olan benzeri görülmemiş çabanın düşük gelir düzeyindeki ülkeleri dezavantajlı konumda bırakma gibi bir riski de var. Dolayısıyla, dünyadaki tüm bölgelerin mümkün olan en kısa sürede yararlanabilmelerini sağlamak için başarılı aşı adaylarının adil biçimde dağıtılmasını savunmak büyük önem taşıyor. Bir pandemi tek başına bir ülke tarafından kontrol altına alınamaz; bu, ortak çalışmaya dayalı, küresel bir çabayı gerektirir.”

DTB ayrıca aşı çekimserliği ile ilgili uyarısını ve çocuk felci, kızamık, grip gibi temel önemdeki diğer rutin aşıların sürdürülmesinin önemini bir kez daha tekrarladı.

Dr. Barbe “Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin sağlığını tehdit eden dezenformasyon kampanyaları ve aşı karşıtı hareketler karşısında toplumun aşıya olan güvenini artırmak yaşamsal önem taşımaktadır” diye konuştu.

DTB tarafından alınması istenen diğer önlemler arasında kişisel koruyucu donanımın yeterli miktarlarda sağlanması, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve hekimlere yönelik saldırılara sıfır tolerans gösterilmesi yer alıyor.