Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yeni Koronavirüs (COVID -19) İzleme Grubu, Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili güncel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Hastalığın yayılmaya devam ettiğine ve Dünya Sağlık Örgütü’nün “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan ettiğine yer verilen açıklamada, ülkemizde ve bölgemizdeki gelişmelerin yeni bir göçmen hareketi oluşturduğuna işaret edilerek,  göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları ile toplum sağlığı yönünden yeni önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin komşu ülkelerinin neredeyse tamamında COVID-19 görülmesine karşın, Türkiye’de henüz vakaya rastlanmamasına ilişkin çok fazla soru geldiğinin belirtildiği açıklamada, “Bilindiği gibi, COVID- 19 tanısı için test sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Diğer bir deyişle "olası" olgulardan alınan tüm örnekler referans laboratuvarında test edilmektedir ve resmi açıklamalara göre henüz COVID- 19 tanısı alan hasta olmamıştır” denildi.

Tanı testinin tek merkezden yapılıyor olmasının sağlık çalışanları ve sağlık kurumları açısından soru işareti yarattığına yer verilen açıklamada, TTB’nin daha önce de vurguladığı gibi, tanı testi olanaklarının yaygınlaştırılması için hazırlık yapılması gereğinin altı çizildi.

Açıklama şöyle:

Yeni Koronavirüs Hastalığı Yayılmaya Devam Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan ettiği Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünya genelinde yayılım göstermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla paylaştığı veriler ve risk düzeyini “çok yüksek” seviyesine çıkarması, salgınla mücadelenin etkinleştirilmesi ihtiyacını arttıran bir manzara ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü aşağıdaki rakamları açıklamıştır.

Dünya genelinde hastaların görüldüğü ülke sayısı    : 58

Dünya genelindeki toplam hasta sayısı                       : 87.137

Çin’deki toplam hasta sayısı                                          : 79.968

Ölen kişi sayısı                                                                 : 2.873 

Çin dışındaki toplam hasta sayısı                                 : 7.169

Bu verilere göre dünya genelinde hastalık yayılımı devam etmektedir. Çin dışındaki ülkelerde yeni tanı konan vaka sayısı Çin’de yeni tanı konan vaka sayısını geçmiştir. 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye'ye komşu ülkelerden İran, Irak, Yunanistan, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbeycan'dan COVID-19 olguları bildirilmiş, Suriye'den ve Bulgaristan'dan henüz bildirilmemiştir.

Öte yandan son günlerde yaşanan gelişmeler ülkemizde ve bölgemizde yeni bir göçmen hareketi oluşturmuştur. Salgın olasılığı, zaten zor koşullar altında yaşamlarını sürdürme mücadelesi veren göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları ve toplum sağlığı yönünden yeni önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

Meslektaşlarımızdan ve halkımızdan "Türkiye'de test yapılıyor mu? Hastalık bu kadar yakınımıza gelmişken halen ülkemizde görülmüyor mu?" sorularını giderek artan sıklıkta almaktayız. Ocak ayı başından itibaren gözümüz ve kulağımız Sağlık Bakanlığı’nda. Çünkü bilindiği gibi, COVID- 19 tanısı için test sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Diğer bir deyişle "olası" olgulardan alınan tüm örnekler referans laboratuvarında test edilmektedir ve resmi açıklamalara göre henüz COVID- 19 tanısı alan hasta olmamıştır.

Sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumlarının aklında bir başka soru ise tanı testini tek merkezden yapılmasına dair ortaya çıkmaktadır. Daha önce TTB’nin vurguladığı gibi tanı test olanaklarının yaygınlaştırılması için hazırlık yapılması sürecin etkinleştirilmesi açısından önemli olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü, 27 Şubat 2020 tarihinde paylaştığı bir doküman ile ülkelerin Sağlık Bakanlarının “yanıtlayabilecek durumda olması gereken soruları” sıralamıştır. Bu sorular hazırlıklı olmak açısından önemli ve kritik sorulardır.

Korunma açısından bazı önemli noktaları tekrar hatırlatmak istiyoruz.

 • Hastalık, hasta kişilerin öksürmesi, aksırması ve hapşırması sonrası saçılan damlacıkların yoluyla sağlam kişilere bulaşmaktadır. Bu damlacıkların etrafa saçılması önlemeye çalışılmalıdır.
 • Genel bir önlem olarak kalabalık ortamlara girilmemeli, öksüren, aksıran ve hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta durulmalıdır.
 • Korunmada en etkin yöntem diğer birçok hastalıktan korunmada olduğu gibi el temizliğidir. Ellerin temiz olması, sadece Koronovirüsten değil, diğer tüm solunum yolarında hastalık yapan virüslerdan korunmayı sağlar. Bu amaçla el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.
 • El temizliğinin sağlanabilmesi için eller sık sık, parmak aralarını, el sırtını, tırnakları ve başparmağı da içerecek şekilde sabunlarak en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır.
 • Maske kullanımı genel olarak öksürüğü olan kişiler için önerilmektedir. Bu anlamda sağlam bireylerin maske takmasına gerek yoktur. Maske kullanımı el temizliği ile birlikte yapılmadığında koruma sağlamamaktadır.
 • Sağlık çalışanları ve hasta kişilere bakan aile bireyleri ya da görevliler mutlaka maske kullanmalıdır.  Sağlık kurumlarında sağlık çalışanları için maske temini konusunda sıkıntı yaşanmamalı, birinci, ikinci ve üçüncü basmak sağlık kurumlarının tümünde malzeme temini ve dağıtımı Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmalıdır. 
 • Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın görüldüğü ülkelere ve bölgelere seyahat edenler ya da bu bölgelerden gelen kişilerle temas edenler ateş, öksürük, nefes darlığı yakınmaları olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
COVID -19 İZLEME GRUBU

 

Her Ülkenin Kendine Sorması Gereken Sorular / 27 Şubat 2020/ DSÖ Web Sayfası

WHO Genel Direktörü, COVID-19’e karşı hazırlık kapsamında her Sağlık Bakanı’nın yanıtlayabilecek durumda olması gereken soruları sıraladı. Aşağıda bu sorulardan bazıları yer alıyor:

 • İlk vaka için hazır mıyız?
 • Yeterli tıbbi oksijenimiz, ventilatörlerimiz(solunum cihazları) ve diğer önemli donanımlarımız var mı?
 • Ülkenin başka yörelerinde de vakalar ortaya çıkmışsa bunu nasıl öğreneceğiz?
 • Sağlık çalışanlarımız, kendi güvenlikleri açısından gerekli eğitime ve donanıma sahip mi?
 • Hasta kişilere test uygulanması açısından havaalanlarında ve sınır kapılarında doğru önlemleri aldık mı?
 • Laboratuvarlarımızda örnekleri test etmemizi sağlayacak gerekli kimyasallar bulunuyor mu?
 • Durumu ağır ya da kritik olan hastalarımızı tedaviye hazırlıklı mıyız?
 • Hastanelerimizde ve kliniklerimizde enfeksiyon önleme ve kontrol açısından doğru yöntemler ve yollar izleniyor mu?
 • Halk hastalıkla ilgili doğru bilgilere sahip mi? Hastalığın özelliklerini ve neye benzediğini biliyor mu?