COVID-19 ÇALIŞMA GRUBU

TTB COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Sinan Adıyaman
  TTB Merkez Konseyi
 • Kerem Altıparmak
  Hukukçu/TTB Etik Kurulu
 • Prof. Dr. Özlem Azap
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Faruk Bildirici
  Gazeteci/Ombudsman
 • Prof. Dr. Murat Civaner
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 • Av. Özgür Erbaş
  TTB Hukuk Bürosu
 • Prof. Dr. Gülriz Erişgen
  TTB Merkez Konseyi
 • Prof. Dr. Nilay Etiler
  TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı
 • Dr. Selma Güngör
  TTB Merkez Konseyi
 • Dr. Ayfer Horasan
  TTB Merkez Konseyi
 • Prof. Dr. Nurdan Köktürk
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Kayıhan Pala
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Meram Can Saka
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Mutlu Sereli Kaan
  TTB Basın Bürosu
 • Doç. Dr. Deniz Sezgin
  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dr. Ümit Yaşar Öztoprak
  TTB Aile Hekimliği Kolu
 • Prof. Dr. Sarp Üner
 • Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
 • Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Ersin Yarış
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Serkan Yılmaz
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu
 • Dr. Bülent Nazım Yılmaz
  TTB Merkez Konseyi