COVID-19 İZLEME KURULU ÜYELERİ

 

 • Prof. Dr. Sinan Adıyaman
  TTB Merkez Konseyi
 • Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
  TİHV Akademi, TTB Etik Kurulu
 • Kerem Altıparmak
  Hukukçu/TTB Etik Kurulu
 • Faruk Bildirici
 • Gazeteci/Ombudsman
 • Prof. Dr. Murat Civaner
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Aslı Davas
  TİHV Akademi
 • Doç. Dr. Yücel Demirer
  Kocaeli Dayanışma Akademisi
 • Doç. Dr. Osman Elbek
  Florence Nightingale Hastanesi Göğüs
  Hastalıkları Bölümü
 • Av. Özgür Erbaş
  TTB Hukuk Bürosu
 • Prof. Dr. Nilay Etiler
  TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı
 • Prof. Dr. Nurdan Köktürk
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Özlem Kurt Azap
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Aslı Odman
  Mimar Sinan Üniversitesi
 • Dr. Ümit Yaşar Öztoprak
  TTB Aile Hekimliği Kolu
 • Prof. Dr. Kayıhan Pala
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Meram Can Saka
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Dr. Bülent Şık
  Gıda mühendisi
 • Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya
  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
  Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Sarp Üner
  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
 • Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Ersin Yarış
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Serkan Yılmaz
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu
 • Dr. Bülent Nazım Yılmaz
  TTB Merkez Konseyi