Ana Sayfa | Eski Sayılar

15 Mart 2001     Sayı: 74Hekimler arası dayanışma ve sağlığı gündem yapmak için 
14 MART TÖRENLERİNE KATILALIM

Türk Tabipleri Birliği Boksun Yasaklanmasını İstiyor...
"Boks Şiddet ve Saldırganlığı Yüreklendiriyor"

Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı TBMM Gündeminde
Sosyal Güvenlikte Şili Modeline Bir Adım Daha

Av. Ziynet Özçelik'le Söyleşi
Hukuk Aleminde Varlığı Tanınmayan, Yürütmesi Durdurulan Yönetmelik Hükümlerine Dayanarak Sınav Yapmak Olanaksızdır

ODTÜ'DEKİ MCDONALD'S KARŞITI KAMPANYA: "COCA-COLONİZATİON" VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Prof. Dr. Şükrü Hatun

Tıp Doktorları İçin Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve
Doçent Atamaları Konularında TTB Görüşleri

İzmir'de Hekimler

GÖRMEYENLERE VE DUYMAYANLARA KARŞI TOPLUM SAĞLIĞI VE İYİ HEKİMLİK İÇİN YÜRÜDÜ!


Cezaevlerinde Ölüm Oruçları Sürüyor

Sporda Sağlık Organizasyonu Kursu...

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği...

TTB'den Yaşlı ve Özürlü Hekimlere Yönelik Çalışma

Sağlık Bakanlığı Ator Film Tableti Toplatıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Reductil ve Xenical Kapsül İsimli Ürünlere Yeni Reçeteleme

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi II. Genel Kurul Raporu'ndan...
SOSYALLEŞTİRMENİN DARBOĞAZLARI: "İNSAN GÜCÜ, FİNANSMAN, YÖNETİM, EĞİTİM VE ÖRGÜTLENME"

Belgesel Film Günleri
"Düşten Gerçeğe"...


TTB'den "Eğitici Ders Kitabı"...

2001 Yılı İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika Kurs Takvimi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Fotoğraf Yarışması

Ana Sayfa | Eski Sayılar