Ana Sayfa | Eski Sayılar

SPORDA SAĞLIK ORGANİZASYONU  KURSU...


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sağlık Komisyonu tarafından düzenlenen "Sporda Sağlık Organizasyonu" kursu, Aralık  ayında gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki kursa, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatındaki personel ile daha önce çeşitli spor hekimliği organizasyonlarında yeralıp sporcu sağlığı alanında aktif görev yapan hekimler katıldı.

Ülkemizdeki sporcu sağlığı uygulamalarında yaşanan sorunların ele alındığı ortak oturumda belirlenen görüşlerin ilgililere iletilmesi benimsendi.

Bu görüşlerde, sporcu sağlığında yaşanan sorunların sadece sporcu ve sağlık personeli ile sınırlı olmayıp yönetici,  anne-baba, antrenör, seyirci ve hakem gibi sporla birinci derecede ilgili herkesin sorunu olarak algılanması gerektiği vurgulandı.

Ortak görüşlere göre, sporcu sağlığında görev yapan tüm personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, tanımlarının yapılması,  amaca uygun eğitimlerinin sağlanması istendi.

Ayrıca, müsabakalarda görev alan sağlık personelinin ücretlendirilmesinde yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu kaydedildi.Sağlık görevlilerinin, hakemlerde olduğu gibi saat ya da seans olarak veya Türk Tabipleri Birliği'nin ücret talimatına göre mesleki haklara uygun şekilde ücretlendirilmesinin de daha uygun olacağı vurgulandı. (TD)