Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB'DEN YAŞLI VE ÖZÜRLÜ HEKİMLERE YÖNELİK ÇALIŞMA...


Türk Tabipleri Birliği,  65 yaş ve üzerindeki hekimler ile özürlü hekimlere yönelik bir çalışma başlatıyor.

TTB Merkez Konseyi, bu amaçla, tabip odaları ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne birer yazı göndererek, 65 yaş üzerinde ve özürlü hekimlere ait kimlik bilgileri ve posta adreslerini  istedi.(TD)