Ana Sayfa | Eski Sayılar

BİREYSEL EMEKLİLİK YASA TASARISI TBMM GÜNDEMİNDE
SOSYAL GÜVENLİKTE ŞİLİ MODELİNE BİR ADIM DAHA


Koalisyon Hükümeti sosyal güvenlik alanında IMF politikaları doğrultusunda yaptığı düzenlemelerde yeni bir adım daha atıyor: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasa Tasarısı TBMM'nin gündeminde.

TTB Merkez Konseyi yaptığı basın açıklamasıyla  hükümetin çalışanlara yönelik  bu girişimini kınadı.

Merkez Konsey'in açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi 57. Hükümet ilk önce işçilerin "Mezarda Emeklilik Yasası" olarak tanımladığı 4447 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'nı işçi sendikaları ve milyonlarca emekçinin tepkisine rağmen kanunlaştırdı. Böylece kendi tanımıyla "Sosyal Güvenlik Programının Birinci Ayağı"nı hayata geçirdi.

Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı iki amaca hizmet edecek durumdadır.

1-Öncelikle belirli gelir gruplarının SSK zorunlu sigorta kapsamından çıkarılmasına zemin hazırlamak. Geçen yıl çıkarılan Mezarda Emeklilik Yasası ile emeklilik yaş sınırı, prim ödeme gün sayısı ve prim tavanları yükseltilmiş ve çalışanların emekli olmaları oldukça zorlaştırılmıştı.

2-Borsaya yeni kaynak girişi sağlamak. Bireysel Emeklilik Yasasında emeklilerin sosyal güvenlik fonları sermaye piyasasına yönlendirilmektedir.

Koalisyon Hükümeti'nin IMF ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde hazırladığı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistem Yasa Tasarısı sosyal güvenlik sistemini tümüyle özelleştirmenin yolunu açan bir düzenlemedir.

Dünya Bankası ve IMF'nin önerdiği bu düzenlemeyi milyonlarca çalışanın emeklilik hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.

Koalisyon Hükümetini geniş kitlelerin aleyhine sonuçlara yol açacak bu girişiminden vazgeçmeye bir kez daha çağırıyoruz.

İşçi ve memur sendikaları, emekli örgütleri ve emekten yana tüm toplumsal güçleri Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı gerçeğini anlatmaya ve ortak bir tutum almaya davet ediyoruz"