Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 ON YILLIK ÖZGÜN BİRİNCİ BASAMAK MESLEKİ EĞİTİM MODELİ: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 12.12.2017
2 TTB GPE 5. Genel Kurulu yapıldı 12.12.2017
3 GPE 3. Genel Kurulu yapıldı 12.12.2017
4 TTB GPE 4. GENEL KURUL KARAR ÖNERİLERİ 12.12.2017
5 Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü İkinci Genel Kurulu Toplanıyor 12.12.2017
6 Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Kurulu Toplanıyor 12.12.2017
7 YOLCULUK SÜRÜYOR… GPE 3. GENEL KURULU YAPILDI 12.12.2017
8 20. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 10.12.2017
9 19. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 10.12.2017
10 18. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 10.12.2017
11 17. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 10.12.2017
12 16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 10.12.2017
13 15. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 10.12.2017
14 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sonuç Bildirgesi 10.12.2017
15 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017