TTB GPE 5. Genel Kurulu yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB GPE)’nün beşinci Genel Kurulu İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 19 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Dr. Naciye Demirel ve Dr. Erdoğan Mazmanoğlu divan üyesi olarak belirlendi. Açılış konuşmalarının ardından TTB GPE’nin 2012 – 2015 Çalışma Dönemi Raporu ve basımı gerçekleştirilen “Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi 1998 -2014” kitabı Genel Sekreteri Dr. Aylin Sena Beliner tarafından paylaşıldı. Genel Kurul’un bir sonraki oturumunda söz alan Eğitim Koordinatörleri Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve faaliyetler üzerine görüşlerini bildirdiler.

Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde, 2015 -2017 dönemi için Enstitü Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’dan katılacak dört üye belirlendi:

Dr. A. Hisar Altunol

Dr. Özen Aşut

Dr. Alper Büyükakkuş

Dr. Serdar Özdemir

Genel Kurul, dönem Başkanı Dr. Özen Aşut’un kapanış konuşması ile sona erdi.