TTB GPE 4. GENEL KURUL KARAR ÖNERİLERİ

1-Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Mazmanoğlu imzalı aşağıdaki karar öneri genel kurulda tartışılarak oy birliği ile karar verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Hekimliği uyum eğitimleri ve geçiş dönemi mesleki eğitim önerileri (6 yılda uzaktan eğitim vb. olarak tanımlanan)  eğitim programının içeriği, eğiticilerinin seçilip yetiştirilmesi, eğitim süresi, eğitim ortamı, gibi kriterler açısında genel pratisyenlik mesleki eğitim anlayışına uymamaktadır. TTB GPE dünyadaki örneklerini de inceleyerek geliştirdiği genel pratisyenlik mesleki eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Genel pratisyenlik eğitimlerinin TTB GPE tarafından, kamu kaynakları ile finanse edilerek uygun ortamlarda sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığına bildirmek üzere, TTB Olağan Genel Kurulu’na karar önerisi olarak götürülmesine

2- Adana Eğitim Koordinatörlerinden Hakan Şen tarafından iletilen karar önerisi genel kurulda tartışılarak aşağıdaki şekilde düzeltilerek oybirliği ile karar verildi.

GPE eğitimlerine katılmada, eğitici olmada ve TTB GPE organlarında yer almada hekimin çalıştığı kurum engelleyici bir faktör olarak göz önünde bulundurulmaz.

3-Naciye Demirel imzalı aşağıdaki karar önerisi genel kurulda tartışılarak oybirliği ile karar verildi.

Halen tüm ASM ve TSM’ lerde, hijerarjik ilişkiler ile ve otoriter bir tarzda yukarıdan aşağı istenen, hekim emeğinin kötüye kullanımına neden olan araştırmaların durdurulması için TTB GPE’ nin gerekli girişimlerde bulunmasına

4-Nihat Şahbaz, Teoman Minareci ve Emel Demir imzalı karar önerisi ile yeni dönemde TTB GPE Yönetim Kurulunun aşağıdaki şekilde belirlenmesine genel kurulda tartışılarak oy çokluğu ile karar verildi.

TTB GPE Genel Kurulundan seçilen  4 üye, PHD den gelecek 1 üye, TTB PHK dan belirlenecek 1 üye, TTB MK tarafından belirlenecek 1 üye, TTB GPE Bilim kurulundan gelecek 1üye, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek 1 üye olmak üzere 9 kişiden oluşmasına, yürütme kurulu belirlenmesine yürütmenin başkan ve sekreter tarafından yapılmasına

TTB GPE 2012-2014 ÇALIŞMA DÖNEMİ YÖNETİM KURULUNA GNEL KURULDAN KATILACAK   ÜYELERİNİ BELİRLENMESİ

Bu dönem genel kurulda TTB GPE yönetim kuruluna 4 üye yer almasına oybirliği ile karar verildi. Dr.Özen AŞUT, Dr.Rıdvan YILMAZ, Dr.Alper BÜYÜKAKKUŞ, Dr.Nihat ŞAHBAZ aday oldular. Aday olanlar oybirliği ile yeni dönem yönetim kurulu üyesi olarak belirlendiler.

Bizler ne denli büyük, özveri gerektiren bir işe kalkıştığımızı biliyoruz. Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği uygulamaları mesleki ortamımızı, mesleğimizi ayaklarımızın altından alıp götürmektedir.  Var olanı kaybetmenin, kaybedileni kazanmaktan daha zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle mesleğimizi savunmak, alanımıza sahip çıkmak bugün her zamankinden daha onurlu bir görev olarak önümüzde durduğunu bilerek 2012-2014 çalışma döneminde Yönetim Kuruluna başarılar dileriz.