İLETİŞİM & ULAŞIM

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü

  GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No: 2/17-23, 06570 Maltepe-ANKARA / TÜRKİYE
  (0 312) 231 31 79
  (0 312) 231 19 52-53
  gpe@ttb.org.tr