Sunu/Poster

# Adı Detay
Japonya’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Mesleki Eğitimi Japonya’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Mesleki Eğitimi
Dünyada ve Türkiye’de BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ VE TTB GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ Dünyada ve Türkiye’de BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ VE TTB GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ
Genel Pratisyenlik Uzmanlık Eğitiminde Yeni Yönelimler Genel Pratisyenlik Uzmanlık Eğitiminde Yeni Yönelimler
LATİN AMERİKA LATİN AMERİKA
 Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliği Mesleki Eğitimi -geçmişten geleceğe- Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliği Mesleki Eğitimi -geçmişten geleceğe-
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI ÜREME SAĞLIĞI MODÜLÜ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI ÜREME SAĞLIĞI MODÜLÜ
TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI KRONİK HASTALIKLAR MODÜLÜ TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI KRONİK HASTALIKLAR MODÜLÜ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI MODÜLÜ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI MODÜLÜ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI MODÜLÜ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI MODÜLÜ