GPE 3. Genel Kurulu yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) 3. Genel Kurulu, 29 Kasım 2008 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Kurul, divanın oluşturulması ve açış konuşmaları ile başladı. Çalışma raporlarının sunumunun ardından bölge kurullarının raporlarının sunumuna geçildi. Öğleden önceki oturum raporların değerlendirilmesi ile son buldu.

Öğle arasında, aynı gün Sıhhiye’de gerçekleştirilmekte olan ‘İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katılan GPE üyeleri, öğleden sonraki oturumda ise yeni dönem hedeflerini ve önceliklerini ele aldılar. Daha sonra, TTB GPE Yönetim Kurulu’na genel kuruldan belirlenecek 5 adayın seçimine geçildi.

Seçim sonucunda, Dr. Alper Büyükakkuş, Dr. Mustafa Vatansever, Dr. Havva Özden, Dr. Serdar Özdemir ve Dr. Nevruz Gürceğiz Yönetim Kurulu’na Genel Kurul’dan seçilen isimler oldular.

TTB GPE Yönetim Kurulu 21 kişiden oluşuyor. GPE Genel Kurulu’ndan 5, Eğitim Koordinatörleri Kurulu’ndan 5, TTB’den 4, Pratisyen Hekimlik Derneği’nden 2, Bilim Kurulu’ndan 2, Sağlık Bakanlığı’ndan 1 ve üniversitelerden 2 kişinin katılımıyla TTB GPE’nin iki yıl boyunca görev yapacak Yönetim Kurulu belirleniyor.

Genel Kurul’un ardından, şimdi diğer Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi süreci işleyecek.