e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2005  Sayı: 136

 

 

Karar hepimizin!

Yıllardır sizlerle değişik nedenlerle paylaşmaya çalıştığımız olumsuz tablo, hız kazanarak tamamlanmaya çalışılıyor.

 

21 Nisan'da yeniden G(ö)REV'deyiz

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, acil hizmetler ile çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların her türlü tıbbi tedavisinin aksatılmaması koşuluyla, 21 Nisan 2005 Perşembe günü, sağlık hizmeti sunulamayacağını açıkladı.

"Artık yeter!!!"

Her şeye karşın, tüm sağlık çalışanları ile birlikte günde 1 milyon insanın sağlığının korunması ve acılarının dindirilmesi için uğraş veren iyi hekimlik değerleri ışığında sağlık kurumlarını insan sıcaklığı ile ısıtmaya çalışan bir meslek grubuyuz.
 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Yasa Tasarısı TBMM'de
Maaşlardaki prim kesintileri yükseliyor

Bakanlar Kurulu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) Yasa Tasarısı’nı TBMM’ye gönderdi. Genel Sağlık Sigortası ile birlikte memur maaşlarından kesilen sigorta priminin yüzde 70’lere varan oranda artacağı hesaplandı.
 

TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü
"Atama ve Nakil Yönetmeliğini geri çekin"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile bir görüşme yaparak, atama ve nakil yönetmeliğinin uzman ve başasistan atamalarıyla ilgili düzenlemesinin geri çekilmesini istedi.
 

İzmir Tabip Odası'ndan açıklama:
"Sürgün" genişliyor; eğitim hastaneleri satılıyor mu?

İzmir Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın eğitim hastanelerinde görev yapan uzman ve başasistan atamalarının, SSK hastanelerinde çalışan hekimler de kapsama alınarak genişletilmesi hazırlıklarına tepki gösterdi. İzmir Tabip Odası, bu hazırlığın, eğitim hastanelerinin içinin boşaltılarak, “kolay satılabilir” hale getirilmek istendiği kuşkularını artırdığını açıkladı.
 

SSK'nın ilaç maliyeti arttı

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ve serbest eczanelerin SSK’li hastalara açılmasıyla birlikte, SSK’nin ilaç maliyeti arttı. SSK’nin sadece ilaçtaki maliyetinin yaklaşık 4.5 katrilyon lira artacağı belirtildi.

 

2005 Bütçe Uygulama Talimatnamesi'ndeki kısıtlamalar hastanelerin gelir-gider dengesini etkileyecek
Performans ödemeleri zorda!

İlaç ve laboratuvar tetkik ücretlerinin düşürülmesiyle önemli gelir kalemlerinden ikisinde büyük kayba uğrayan hastanelerin, önümüzdeki dönemde performans ödemelerini yapmakta zorlanacağı belirtiliyor.
 

SSK'nin yeni ilaç talimatı belli oldu

SSK’nin, 2005 yılı için İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı belli oldu. Talimata göre, tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacak. Tanısı yazılmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecek. Reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacak.
 

"Sağlıkta Dönüşüm"e atfen...

Aşağıdaki yazıyı 2 yıl önce kaleme almış Gani Müjde aslında… “Bir dönüşüm öyküsü” diyebiliriz kısaca… Sağlıkla mı ilgili? Hayır... Ama, Türkiye sağlık ortamının, aile hekimlerinin, “sağlık işletmelerinde” çalışan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir “dönüşüm” içine girecekleri konusunda bir uyarı, bir anımsatma yapar gibi sanki. Neden mi? Okuyun isterseniz… 
 

TTB Merkez Konseyi, TCK'de değişikliklerine ilişkin görüş ve önerilerini Adalet Bakanlığı'na iletti
"Bazı maddeler ivedilikle yeniden düzenlenmeli"

Türk Tabipleri Birliği, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin görüşlerini Adalet Bakanlığı’na iletti. Görüş ve önerilerde esas olarak, hekimlerin öncelikli görevinin tedaviye gereksinimi olan kişilere gerekli sağlık yardımını yapmak ve hastayla arasında güven ilişkisini kurmak olduğu belirtildi ve düzenlemelerin bu çerçevede ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.
 

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

 

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

 

Dünyadan Haberler

 

Sağlıkta işler iyice sarpa sarıyor

 

Dışarıdan Göz...
Bilgim olsa, anlayabilsem

Yücel Sayman

 

Hukuk Köşesi
Kulak memeleri, başhekim sizi çağırıyor!
Av. ziynet Özçelik

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön