2011 Sonbahar TUS’ta hatalı soru inceleme sonuçları ÖSYM’ye iletildi

ttbTTB Merkez Konseyi,  2011 yılı Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası, ÖSYM tarafından hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği açıklanan iki sorunun  dışında üç sorunun daha hatalı olduğu ve iptal edilmesi gerektiğine ilişkin iddiaları, ilgili bilim derneklerinin inceleme sonuçlarıyla birlikte ÖSYM Başkanlığı"na iletti. 
T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Bilkent-ANKARA

 

                                                                                                              26.10.2011

 

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA,

ANKARA

Başkanlığınız tarafından yapılan 2011 yılı Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınav sorularından TTBT-1’de yer alan 3 ve 60. soruların iptal edildiği resmi internet sitenizde duyurulmuştur. Ancak söz konusu sınavda sorulan sorulardan 21, 93 ve 94. soruların da hatalı olduğu ve iptal edilmesi gerektiğine ilişkin olarak ekli gerekçeleri içeren başvurular yoğun olarak Birliğimize yapılmış; söz konusu sorularla ilgili iddialar ilgili bilim derneklerinin de katkılarıyla incelenmiş olup iddiaların ciddi olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, ekli açıklamalar da dikkate alınarak söz konusu soruların Başkanlığınız tarafından yeniden ve ivedilikle değerlendirilmesi ile sonucunun Birliğimizle paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Türk Klinik Biyokimya Derneği Değerlendirmesi

Temel Bilimler 21. soru değerlendirildiğinde:

Amfipatik moleküller yapılarında aynı anda polar olan ve polar olmayan grupları barındıran moleküllerdir.

Doğru cevap olarak verilen d şıkkındaki fenilalanin, non polar bir amino asid olarak sınıflandırılır. Bu nedenle amfipatik bir molekül olamaz.

Kaynak : Medical Biochemistry N.V. Bhagavan Medical Biochemistry, Fourth Edition 2002 sf. 20

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Değerlendirmesi

Kaynaklarla belirttiğiniz 93 ve 94 numaralı sorularda mantık hatası vardır. İtiraz haklıdır. Kaynaklar kontrol edilmiştir. Teyid edilmiştir.