Aile hekimlerine acilde nöbet!

ttbSağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Toplum Sağlığı Merkezleri Yönergesi’ni kullanarak Silopi’de görev yapan aile hekimleri ilçe Devlet Hastanesinde acil nöbetçisi olarak görevlendirildi.

Hastane Başhekiminin acil hizmetlerinin yürütülmesinde pratisyen hekim gereksinimi bulunduğunu ve bunun ilçedeki aile hekimleriyle karşılanmasını talep eden yazısı üzerine, Şırnak Valiliği"nin oluru ile 23 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ilçedeki aile hekimleri acil serviste nöbete dahil edildiler.

İlçedeki aile hekimleri uygulamaya itiraz etmişlerdir. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği"nin 10. maddesinin dördüncü fıkrasına göre “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır” hükmünü ve ilçede entegre sağlık hizmeti sunulmadığını hatırlatarak aile hekimlerinin hastane acil servisindeki hizmeti yürütmek için ilgili birimde nöbet tutmaya zorlanmalarının hukuka uygun olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Yönerge’nin 21. maddesinin Başhekimlik tarafından olduğundan farklı biçimde sunulduğunu, bu maddede de aile hekimlerine acil serviste nöbet tutturulmasına olanak sağlayan bir hüküm olmadığı da vurgulanarak hukuka aykırı işlemin ivedilikle geri alınması talep edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, ilgili aile hekimlerine gerekli hukuksal desteği vermiştir ve süreçte bu destek devam edecektir. Aile hekimlerinin yürüttükleri hizmeti görmezden gelen hukuka aykırı bu uygulamanın takipçisi olmaya kararlıyız.