Afişler Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 01.06.2015
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 02.03.2015
3 Tabip Odasına üye ol! 02.03.2015
4 G(ö)revdeyiz! 02.03.2015
5 Hekimliğime Dokunma 17.09.2014
6 Taşeron Ölümdür 09.06.2014
7 Bu Şiddet Sona Ersin 10.04.2014
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 10.03.2014
9 14 Mart 05.03.2014
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 26.02.2014
11 Avrupa`da Asistan Hekimlik 26.02.2014
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 25.02.2014
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 25.02.2014
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 13.02.2014
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 16.12.2013
16 KHB Karne Değerlendirmesi 31.10.2013
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 07.05.2012
19 Dr. Ersin Arslan`ı Anıyoruz 30.04.2012
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 28.03.2012
21 Toplum ve Birey Yararına Hekimlik 26.01.2012
22 Tabip Odalarımıza Üye Olalım 26.01.2012
23 Mecburi Hizmet Zirvesi 09.01.2012
24 Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Diyarbakır`da Buluşuyor 19.10.2011
25 `İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği` Paneli 07.07.2011
26 Serbest Çalışma Hakkı 23.06.2011
27 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı 13.05.2011
28 19-20 Nisan`da GöREVDEYİZ 07.04.2011
29 8 Mart 08.03.2011
30 Çok Ses Tek Yürek 13 Mart Ankara Mitingi 22.02.2011
31 Sağlıkta Yaşanan Sorunların Sorumlusu BİZ Değiliz 14.02.2011
32 Özel Sağlık Alanı 31.01.2011
33 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 21.01.2011
34 Tam Süre Çalışmak İstiyoruz 30.12.2010
35 Mücadele Kampanyası 30.12.2010
36 Hekimin Öncelikli Görevi 30.12.2010
37 Gelecek Kaygısı Yaşamadan İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmetl 30.12.2010
38 İyi Sağlık Hizmeti 21.12.2010
39 Talep Ediyoruz 21.12.2010
40 Tıp Fakültelerimize Sahip Çıkıyor Tale Ediyoruz! 21.12.2010
41 Her Zaman Çalabileceğiniz Bir Kapı Var... 04.03.2010
42 İstanbul Miting 05.10.2009
43 Tip Fakültelerinde / Tıp Eğitiminde Kriz 06.03.2009
44 Acil Eylem 02.03.2009
45 8 Mart 2009 01.03.2009
46 SAVİM 24.02.2009
47 Tıbbi Maskeyle Çalışıyoruz 12.02.2009
48 Bordronu Yolla 12.02.2009
49 Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu 09.01.2009
50 İmzaladınız mı? 29.12.2008
51 İmzaladınız mı? 29.12.2008
52 oyluyoruz 02.06.2008
53 14 Mart `Beyaz Yürüyüş` 11.03.2008
54 14 Mart `Beyaz Yürüyüş` 29.02.2008
55 9 Mart `Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş` 29.02.2008
56 Tam Süre Çalışma İstiyoruz! 22.10.2007
57 Aile İçi Şiddet Bir Sağlık Sorunudur 08.03.2007
58 Kadın Hekim Geçmişten Bugüne 08.03.2007
59 Kadın Hekimler 08.03.2007
60 Artık Yeter! 22.02.2007
61 14 Mart Tıp Bayramı Görevdeyiz 22.02.2007
62 Beyaz Miting 22.02.2007
63 Sağlık Ocağımıza Sahip Çıkalım 22.02.2007
64 Beyaz Eylemler 22.02.2007