Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı sona erdi

kksUluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi'nin (IAHPE), Türk Tabipleri Birliği ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 16. konferansı, 29 Eylül-2 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

'Kapitalizmin Krizi ve Sağlık' başlığı ile düzenlenen konferansın ilk günkü programı, konferans başkanlarının açılış konuşmalarıyla başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ve IAHPE Başkanı Alexis Benos'un konuşmalarının ardından, yerel yönetimlerle ilgili bir programı nedeniyle Polonya'da bulunduğundan konferansa katılamayan Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın görüntülü mesajı iletildi.

Konuşmaların ardından, başkanlığını Necati Dedeoğlu ile Alexis Benos'un yürüttüğü ve Korkut Boratav ile Hans Ulrich Deppe'nin konuşmacı olarak katıldığı açılış konferanslarına geçildi. Korkut Boratav'ın 'Kapitalizmin Krizinin Ekonomik Analizini'ni, Hans Ulrich Deppe'nin de 'Kriz, Ticarileşme ve Hasta Hekim İlişkisini'ni anlattığı konuşmalarının ardından tartışma bölümüne geçildi.

İlk gün programı, konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve Hans Ulrich Deppe Onur Töreni'nin gerçekleştirilmesi'nin ardından, Avusturalya'da yaşayan ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun resim sergisinin açılışı ve kokteyl ile sona erdi.

Konferansta; izleyen iki gün boyunca da yurt içi ve yurt dışından değerli katılımcıların yer aldığı zengin program ile kapitalizmin krizinin sağlık alanına etkileri aktarıldı, ülke örnekleri paylaşıldı. 

Konferanstan fotoğraflar için...

Kongre kitabı için tıklayınız...

 

SUNULAR

29 Eylül 2011 / September 29, 2011

Kayıt / Registration

Konser / Concert

Açılış Oturumu / Opening Session
Eriş Bilaloğlu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı / President of Turkish Medical Association

Alexis Benos
IAHPE Başkanı / President of IAHPE

Bülent Tanık
Çankaya Belediye Başkanı / Mayor of Cankaya

 

Konferans / Conference
Oturum Başkanları/Chair Persons:
Necati Dedeoğlu / Alexis Benos

·         Korkut Boratav-Türkiye / Turkey
Kapitalizmin Krizinin Ekonomik Analizi
The economical analysis of the crisis of capitalism

·         Hans-Ulrich Deppe-Almanya / Germany            
Kriz, Ticarileşme ve Hasta Hekim İlişkisi
Crises, Commercialization and Doctor-Patient Relationship

·         Hans-Ulrich Deppe Onur Töreni
Honouring ceremony for Hans-Ulrich Deppe

30 Eylül 2011 / September 30, 2011

Oturum Başkanları / Chair Persons: Saadet Ülker / John Lister
1980 Sonrası Sağlık Reformları
The health care reforms after 1980

·         Onur Hamzaoğlu - Türkiye / Turkey
Sağlık Reformu Pandemisi: Neden ve Nasıl ? Sağlığın Ekonomi Politiği
Health Reform Pandemics: Why and How? The political economy of health

·         Garance Upham ? Fransa / France
Küresel Sağlık Yönetişimi Reformu: Dünya Sağlık Asamblesinin yerine özel sektör-IMF-DB-STK lardan oluşan bir güçlü üstyapı mı?
Global Health Governance reform : replacing the World Health Assembly of governments with a private sector-IMF-World Bank-NGOs all powerful super structure ?

·         Jean-Pierre Unger, Patrick Van Dessel, Pierre De Paepe, Kasturi Sen ? Belçika / Belgium
Kamu tarafından finanse edilen sağlık sistem araştırmalarının özel sektör tarafından ele geçirilmesinden neden kuşkulanmalı?
Why suspecting a capture of publicly funded health systems research by private interests?

Oturum Başkanları/Chair Persons:
Gazanfer Aksakoğlu / Garance Upham
Sağlık Reformu Pandemisi 'ülke örnekleri'   
Health reform pandemics 'country examples'

·         John Lister İngiltere / England,  Kai-Lit Phua, Malezya / Malaysia, Gerardine Clifford Yeni Zelanda / New Zealand, Gary Jackson Yeni Zelanda / New Zealand
Sağlık Sistemlerinin Piyasalaşma Yoluyla Reformu: İngiltere Malezya ve Yeni Zelanda'da Piyasalaşmanın 30 Yıllık Karşılaştırmalı Analizi
Reforming Health Systems Through Marketisation: Comparative Analysis of Effects of Three Decades of Marketisation in England, Malaysia and New Zealand

·         Carolina Tetelboin Henrion ? Meksika / Mexico
Latin Amerika'da Neoliberal Sağlık Reformları ve Yıkıcı Sonuçları
Neoliberal Health Reforms in South America and the disasterous impacts