Üye Askı Listesi

Kırıkkale Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

ABDULLAH FEVZİ KARSLI

MESUT  SEZİKLİ

NESLİHAN DOĞAN

BİLAL CAN

ÖZGE ÖZATA

SERAP  TEMEL

BORAN BAYSAL

İLKER  ŞAHİN

SİNEF HUVAJ

RAMAZAN MEMİŞOĞULLARI

ELİF ASLI HAK

EMİNE  ÖZCAN

TANER FİLİZ

MUSTAFA GÜNEŞ

AHMET ŞAHBAZ

İBRAHİM  AKPINAR

ULAŞ ÖZTÜRK

BANU  UÇAR

BÜLENT ÜMİT ARIKAN

IŞIL MERT

HAYDAR CANYURT

AYŞEGÜL SELCEN YALÇINKAYA

UĞURTAN BAYSAN

SERVET YANIK

ERKAN YAVUZ YILMAZ

DİBA İSMAİLOĞLU

BİLGİN HÜRCAN

EMİNE  BAKAN

AYKUT  SIĞIRCI

AYŞE TUNCA

ABBAS MURAD KERMALLI

ÜZEYİR  ÖZDEMİR

ŞÜKRAN  ERDOĞAN ÖZKAYA

MAHMUT  TURGUT

MUSTAFA CINGILLIOĞLU

AHMET BİLAL  MEMİŞ

AHMET SAROHAN

GÜFRAN  BAKIRCI

ERSİN SÖZEN

SAİM MERMUT

BURAK  CANVER

OSMAN KIŞ

OSMAN ÜNSAL DEMİR

MEHMET NECDET ÖZDOĞAN

MERDAN ORUNOĞLU

GÜL TORUN

MEHMET SURHAN ARDA

HAKAN YİĞİT

EMRE TUTAL

MUSTAFA ARSLAN

DİLARA ALTINDAL

ENDER YILMAZ

CENGİZ IŞIK

İLHAN  GÖKSEYİTOĞLU

MURAT TALİP KALEMLİ

MEHMET HARMAN

FEYYAZ PİŞKİNSÜT

BİRSEN DOĞRUSÖZ

HÜLYA  ÖZDEMİR

ADEM ALEM BİRKAN

NUH GÜMÜŞ TEKİN

MUHİTTİN  ALKIŞ

NEDAİ SULHİ  ATMACA

AHMET CEVDET FİTOĞLU

SİNEM TOLU

AHMET FUAT PEKER

ETHEM FARUK MUMCU

DEMET ÖĞDÜM

SEÇİL SOYLU

ZİYA GÖKALP  BİLGEL

HEDİYE  YAŞITLI

ÇAĞDAŞ ALP UZAN

ERSİN GÜLECİ

SERMİN KESEBİR

MEHMET ALİ UĞURLU

HAMDİ SAİM SAYLAM

GANİME  PINAR

HÜSEYİN ERKAL

YAVUZ  ŞENOL

ERCAN ÇOBAN

AHMET  PINAR

GÜL AYDIN

TÜLAY YÜCEL

SEBAHAT BÜYÜKTURAN

BANU ÖZTEKİN

MUSTAFA ADIBELLİ

ELİFE AKBABA

TEKİN AKBABA

TANER SARAK

İZZET YILDIZ

EMEL ÇİÇEK

FATMA  PİRİ

 

 


Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Dr. Ayşen Uluer

Dr.Fettah Nazıroğlu

Dr.Figen Yılmaz (Yavaş)

Dr.Hayati İnal

Dr.Mine Öz (Bölük)

Dr.Osman Türk

Dr.Süleyman Hoşafçı

Dr.İbrahim Dayıoğlu

 


Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Hüseyin Güneş

Serap Ayhan

Şenol  Şen

İsmail Güney

Ökkeş Şimşek

Oğuzhan Kızılkaya

Erkan Öztekin

Özlem  Önal

Deniz Yıldız

Rüştü Dinçer

Murat  Kendirci

Havva Nur Kendirci

Onur Fıstıkoğlu

 


Kırıkkale Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınan hekimlerin isimleri:

Abdullah Fevzi Karslı

Mesut  Sezikli

Osman Selçuk Şengül

Neslihan Doğan

Bilal Can

Özge Özata

Serap  Temel

Boran Baysal

İlker  Şahin

Sinef Huvaj

Ramazan Memişoğulları

Elif Aslı Hak

Emine  Özcan

Taner Filiz

Mustafa Güneş

Ahmet Şahbaz

İbrahim  Akpınar

Ulaş Öztürk

Banu  Uçar

Bülent Ümit Arıkan

Işıl Mert

Haydar Canyurt

Ayşegül Selcen Yalçınkaya

Uğurtan Baysan

Servet Yanık

Erkan Yavuz Yılmaz

Diba İsmailoğlu

Bilgin Hürcan

Emine  Bakan

Aykut  Sığırcı

Ayşe Tunca

Abbas Murad Kermallı

Üzeyir  Özdemir

Şükran  Erdoğan Özkaya

Mahmut  Turgut

Mustafa Cıngıllıoğlu

Ahmet Bilal  Memiş

Ahmet Sarohan

Güfran  Bakırcı

Ersin Sözen

Saim Mermut

Burak  Canver

Osman Kış

Osman Ünsal Demir

Mehmet Necdet Özdoğan

Merdan Orunoğlu

Gül Torun

Mehmet Surhan Arda

Hakan Yiğit

Emre Tutal

Mustafa Arslan

Dilara Altındal

Ender Yılmaz

Cengiz Işık

İlhan  Gökseyitoğlu

Murat Talip Kalemli

Mehmet Harman

Feyyaz Pişkinsüt

Birsen Doğrusöz