İÇİNDEKİLER

YAZARLAR
 

SUNUŞ
 

HEKİMLERİN YASAL SORUMLULUKLARI

 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ve HEKİM SORUMLULUĞU

 
ADLİ OTOPSİ VE ADLİ PATOLOJİ

 
ADLİ TRAVMATOLOJİ

 
CİNSEL SALDIRILAR

 
AİLE İÇİ ŞİDDET

 
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

 
ADLİ PSİKİYATRİ

 
ZEHİRLENMELER VE MADDE BAĞIMLILIĞI

 
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR

 
EKLER

........

ALKOL RAPORU

........

ADLİ RAPOR

........

ADLİ RAPOR - EK FORM

........

CİNSEL SALDIRI MUAYENE KAĞIDI (KADIN)

........

CİNSEL SALDIRI MUAYENE KAĞIDI (ERKEK)

........

ADLİ VAKA FOTOĞRAF ÖRNEKLERİ