SUNUŞ

Değerli meslektaşlarımız,

Hekimlik uygulamalarınız sırasında yaşadığınız sıkıntılardan önemli bir bileşenin adli hekimlik sürecinde yaşandığını, eksik bilgilerin ve yerleşmiş yanlış kalıpların adli hekimlik uygulamalarında hem siz I. Basamak hekimlerini, hem adli tıp alanında çalışan bizleri, ama daha da çok adli raporlarını düzenlediğimiz insanları etkilediğini ve insan hakları ihlallerinin sürdürülmesinde sorumluluk yüklenmemize neden olduğunu görerek Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği biraraya geldi.

Elinizdeki başvuru kitabı bu sürecin ve yoğun bir emeğin ürünü olarak, az sayıda da olsa özveri ile çalışan tüm adli tıp öğretim üyelerin, I. Basamakta adli hekimlik sürecine katılan sizlerin yaşadığınız temel sorunlardan yola çıkılarak hazırlandı. Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimler Kolunun katıldığı tartışmalar ve katkıları ile belirlenen sorunlardan çıkılıp, yürütülen eğitimlerde ders notları biçiminde kullanılıp eğitime katılan meslektaşlarımızın geri bildirimleri doğrultusunda son halini alan bu kitabın önemli bir başvuru kitabı olmasının yanı sıra hem adli bir olayın tarafları olan insanların, hem de sizlerin haklarınızı koruyucu nitelikte bir bilgilenme sürecini de birlikte getireceğini umuyoruz.

Çalışma ve hazırlık aşamalarımızın sancısız olduğunu söylemiyoruz. Pek çok tartışmalar, bilgilerin ve bilgilere ulaşma kaynaklarının ortaklaştırılması, birlikte çalışmanın güçlükleri, gündelik işlerimizin yoğunluğuna eklenen eğitimler ve bunlar için gerekli olan kitap da dahil eğitim gereçlerinin hazırlıkları hepimizi zaman zaman yorsa da, çok anlamlı kazanımlar da sağladı.

Birlikte çalışmayı, emeğimizi ve ürünlerini paylaşmayı öğrendik. Bir uzmanlık derneğinin temel işlevi olan sürekli eğitimin gerçekleştirilmesinde, meslek örgütümüz ile birarada durma, bir sürecin bileşenlerini oluşturabilme onurunu kazandık. Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin tüm çalışanları ile ortak bir üretimin değerini kavradık.

Bu projenin gerçeğe dönüştürülmesi için emek veren tüm dostlarımıza,  ama onlar ile birlikte adını özellikle vurgulamamız gereken bir dosta, bu ülkede insan hakları ihlallerinin önlenmesinde hekim sorumluluğunu ve eğitimin bu sürece yararını bizlerle paylaşarak bu ortak çalışmayı başlatan ve zaman zaman yaşattığımız aksaklıklarla üzsek de hep yanımızda yer alan çok değerli bir meslektaşımıza, sayın Dr. Ata Soyer’e de, birlikte emek vermenin onurunu bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dostlukla,

ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ
       adına
       Yönetim Kurulu Başkanı
       R. Şebnem Korur Fincancı

       Nisan 1999