e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Kasım 2002  Sayı: 94

 

 

Bütünüyle olanaklı, bütünüyle acil!...
Öncelikli taleplerimiz

2.gif (8975 bytes)1980’lerde çizilen yönde yol alınıyor. 57. Hükümet de bu yolda koşar adım ilerledi. Son üç buçuk yılın Türkiye’de ve Türkiye’de yaşayanlarda oluşturduğu tahribat II. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük boyutlara ulaştı. Bu koşullarda TTB, hekimler adına -seçim öncesi- gündeme getirdiği öncelikli taleplerini hatırlatmayı görev biliyor.


Kocaeli'de İl Koordinasyon Kurulu toplandı
"Yasal düzenlemeler kaos yaratıyor"

Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli Dişhekimleri Odası, Kocaeli Eczacılar Odası, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası temsilcilerinden oluşan koordinasyon kurulu, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan ya da hazırlanmakta olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin sağlık uygulamalarında ciddi kaos yarattığı uyarısında bulundu.


Diyarbakır Tabip Odası, bölgedeki "şark çıbanı" vakalarında artış belirledi
"Kod adımız şark çıbanı"

4.gif (7969 bytes)Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. İlhan Diken, halk arasında şark çıbanı, halep çıbanı, urfa çıbanı diye adlandırılan hastalıklarla GAP bölgesinde 40-50 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya olduklarını söyledi.


"Hekim milletvekili sayısı 31'e düştü
TBMM'de hekim sayısı azaldı

Çok partili döneme geçildiğinden bu yana ilk kez sadece 2 siyasi partinin temsil edildiği TBMM’de, hekim milletvekillerinin sayısı da geçen döneme göre azaldı. Yaklaşık 3.5 yıl süreyle TBMM’de görev yapan 57. hükümet döneminde 39 olan hekim milletvekili sayısı, son seçimlerde 31’e düşerken, bu dönem 10 eczacı, 7 diş hekimi ve 3 veteriner milletvekili seçildi.


"Hastanelerde otopark sorunu" gündemde...
İzmir Tabip Odası'ndan hastanelere yazı

İzmir Tabip Odası, hekimlerin çalıştıkları hastaneler dışında yaşadıkları otopark sorununu gündemine aldı. İzmir’deki tüm hastanelerin başhekimlerine gönderilen yazıda, hekimlerin hastanelerin otoparklarından ücretsiz yararlanabilmesi için gerekli kolaylığın gösterilmesi istendi.


Prof. Dr. Fişek, anısına gerçekleştirilen ödül töreninde anıldı...
Nusret Fişek'e saygı

5.gif (13060 bytes)Prof. Dr. Nusret Fişek etkinlikleri 9 Kasım 2002 cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Kültür Merkezi R Salonu’nda gerçekleştirildi. “Yüksek Öğrenimin Dünü, Bugünü, Yarını” ve “Ülkemizde Olumlu Halk Sağlığı Deneyimlerine Bir Örnek: Aşı Üretimi” konulu konferansların verildiği anma etkinliklerinde Nusret Fişek anısına verilen halk sağlığı ödülleri de sahiplerini buldu.


Tütün Kontrol Çerçeve Yasası müzakereleri sona erdi
"Tütün endüstri zararlarından sorumlu tutulsun"

Cenevre’de yürütülen 5. Tütün Kontrol Çerçeve Yasası müzakerelerine Türkiye’den “hükümet dışı kuruluşlar” adına katılan TTB, tütün reklam, tanıtım ve sponsorluğunun tümüyle yasaklanmasını ve halk sağlığı politikalarına tütün endüstrisinin müdahalesinin engellenmesini istedi.


Bir milyon anne ve bebeğe sağlıklı yaşam kampanyası

Cumhuriyet Gazetesi'nin 19 mayıs 2002 tarihli sayısında Türkiye Aile Planlaması Derneği'nin (TAPD) başlıkta verilen isimli kampanyasının müjdesi veriliyor. Bu kadarla da kalmıyor; diğer bir müjde de Acıbadem Sağlık Grubu tarafından başlatılan "Yenidoğan Ev Ziyareti" programı. Yeni doğan bebekler artık evde bakım alabilecekler!!!


Bebekler ölmesin kampanyasına dair bir kaç söz

Projeye hiçbir ek bütçe ayrılmamış ve tasarruf tedbirlerine uyulmaya devam edilerek “rutin sağlık hizmetini güçlendirmek” hedeflenmiştir. Ek bütçe ayrılmamış olmasından dolayı projeye sanatçılardan, basından, işadamlarından ve vatandaştan destek beklenmektedir. Projenin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını ve bunların hizmet bölgesindeki halkı kapsadığı bildirilmektedir. Projedeki ana etkinlikler, konu ile ilgili afiş ve posterlerin asılması,  piknik, konser, şenlik turu sosyal etkinlikler hazırlanması, tüm illerde sağlık   personeli yürüyüşleri yapılması, basın toplantıları düzenlenmesi şeklinde özetlenebilir. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde de belirtildiği üzere tüm bu etkinlikler ile “hizmette talep yaratmak, hizmet sunumunu güçlendirmek, anne ve çocuk ölümlerini makul seviyelere çekmek, bölgelerarası farklılıkları gidermek”  hedeflenmektedir.


Nusret Fişek'ten bize kalan
“Fişek öğrencilerini ve çevresindekileri nasıl etkilerdi? Bu sorunun yanıtını öncelikle yaşamının dünyada varolmuş en onurlu yaşamlardan biri olduğu gerçeğinde buluyorum. Hizmet etmek için isimsiz olmak gerektiğine bizi inandırmıştır. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve çalışkanlığı ile son dakikasına kadar kendinden her sorulana, her istenene karşılık vermek için bıkmadan usanmadan çalışması çevresindeki hepimizi her zaman etkilemiştir.”

8. Uzmanlık Kurultayı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak
8. Uzmanlık Kurultayı, 30 Kasım-1 Aralık 2002 tarihlerindeAnkara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kurultayda, ulusal sağlık otoritesiyle ilgili bileşenlerin Türkiye ve dünya uygulamaları ve 19 Haziran’da çıkarılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü tartışılacak.

TTB'den sözlü tarihe destek


Psikiyatri meslek etiği kurulları oluşturuldu

2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

7. Güz Okulu sona erdi

PHK Yürütme Kurulu seçildi

Dünya KOAH Günü etkinlikleri 20 Kasım'da
Toraks Derneği'nden KOAH uyarısı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Toraks Derneği 20 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle bir dizi ortak etkinlik düzenleyecek. 28 ilde yürütülmesi planlanan etkinlikler kapsamında, Toraks Derneği, TTB, Sağlık Bakanlığı, tabip odaları, Pratisyen Hekimlik Derneği temsilcilerinin birlikte organize edecekleri basın toplantıları, radyo/TV konuşmaları, hekim toplantıları gerçekleştirilecek ve 10 ilde spirometre çadırı kurulacak.

"Elektronik ortamda sağlık danışmanlığı" tartışılıyor
"Yasal düzenleme gerekli"
Türkiye’de giderek yaygınlaşan “elektronik ortamda sağlık danışmanlığı” uygulamalarının “etik ihlalleri” beraberinde getirmemesinin kaçınılmaz olduğu belirtilerek, başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli altyapı çalışmalarının yaşama geçirilmeye başlanması istendi.

ABD'nin Irak saldırısına karşı çıkan kuruluşlar İstanbul'da miting düzenliyor
Savaşa karşı büyük buluşma 1 Aralık'ta
İstanbul Tabip Odası’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş, ABD’nin Irak saldırısına “hayır” demek ve savaşa karşı kamuoyu oluşturabilmek için 1 Aralık’ta biraraya gelerek bir miting düzenleyecekler. Destek veren kuruluşların sayısının her geçen gün arttığı mitinge, savaşa karşı olan tüm kesimlerin katılımı bekleniyor.  Mitinge şu aşamada katılacak kuruluşlar şöyle:

MSG'nin 10. sayısı çıktı

8.gif (10972 bytes)Üç ayda bir yayınlanan Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin (MSG) 10. sayısı çıktı. MSG’nin son sayısında “ Küreselleşme, Sendikalar ve Çalışanların Sağlığı”, “Çalışma Yaşamında Kadın”, “Avrupa Birliği ve Çalışanların Sağlığı”, “Meslek Hastalıkları Sempozyumu”, “Mesleki Ozon Maruziyeti”, “İşyeri Hekimliği Uygulamaları” konuları yer alıyor.


Sessiz epidemik hastalık: Osteoporoz

"Odalarla ilişki güçlendirilsin"
Tabip Odası Başkanları, ilk ve acil olarak çok sayıda yeni mezun öğrenciyi mağdur durumda bırakan Mecburi Hizmet Yasası’nın ele alınmasını ve sağlıkta yapılacak tüm düzenlemelerde meslek odalarının  görüşlerinin alınmasını talep ettiler.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön