e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ekim 2002  Sayı: 92

 

 

Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde sağlık:
Nerede, ne kadar, ne kapsamda?

Yıllardır, ülke insanının yararına politikalardan uzak bir çizgi izleyen aynı partiler, yine aynı kısır önerileri ve politikalarıyla karşımızdalar.  Seçimdeki  tercihlerimiz de geçmişte olduğu gibi “aynı” partilerden yana olursa "paran kadar sağlık" anlayışı artarak sürecek, Türkiye’de yaşayanlar bu partilerin elinde kaderine razı olacak.


TTB-GYK: "İç ve dış borç halk sağlığı sorunudur"

1.gif (37471 bytes)TTB Genel Yönetim Kurulu, 51. Büyük Kongre sonrasında gerçekleştirdiği ilk toplantısında, Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğuna dikkat çekti. Dünya Bankası ve IMF'ye bağımlı politikalarla halk sağlığı gözeten bir çizginin bağdaşmayacağını vurgulayan TTB-GYK, bugün Türkiye'nin, eşitsizlikleri azaltmak doğrultusunda tutum alacak parti ve politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.


8.Uzmanlık Kurultayı Ankara'da toplanıyor...
"Siyasi otorite uzmanlık eğitimine karışmasın"

Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 30 Kasım-1Aralık 2002 tarihlerinde toplanacak “8.UzmanlıkKurultayı” öncesinde, tıpta uzmanlık eğitiminin Sağlık Bakanlığı’nın elinden alınarak bu işin uzmanı derneklere bırakılması isteğini yineledi.
8. Uzmanlık Kurultayı, 30 Kasım-1 Aralık 2002 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ankara Tabip Odası (ATO) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (UDKK) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kurultayda, uzmanlık eğitiminin sorunları masaya yatırılacak.


Türkiye'deki 50 tıp fakültesinden 10 tanesi öğrenci almıyor...
"Tıp fakülteleri değil, bina sayıları artırılıyor"
TTB'nin 1997'dan bu yana aynı konuda hazırladığı üçüncü çalışma olan 'Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu - 2002', Türkiye'deki tıp eğitimi konusundaki aksaklıkları bir kez daha gözler önüne serdi. 73 sayfalık raporda, yeni açılan pek çok tıp fakültesinin temel gereksinimlerden yoksun olduğuna dikkat çekilerek, bunların altyapılarını tamamlamalarının güç olduğu vurgulandı.

Hekimler MHP'li Sağlık Bakanı'na tepkili...
"Bakanlık diyaloğa açık değil"
Ankara Tabip Odası'nca ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nün katkılarıyla yapılan “üye tutum ve eğilim” araştırması hekimlerin, sağlık sorunlarının ülkedeki ekonomik sorunların bir uzantısı olduğunu düşündüklerini ortaya koydu. Ankete katılan hekimlerin yüzde 80'ine göre kamuda çalışan hekimler emeklerinin karşılığı olan ücreti alamıyorlar; hekimlerin yüzde 49'u eşleri de çalışıyor olmasına karşın birikim yapamıyor.

Yüksek Sağlık Şurası üyeleri yenilendi...
Meslek örgütü temsilcileri şuraya alınmadı

Bakan Osman Durmuş, meslek örgütü temsilcilerine yeni dönem Yüksek Sağlık Şurası'nda (YSŞ) yer vermedi.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, Sağlık Bakanlığı'nın meslek örgütlerini şuradan dışlayan kararından çok önce (Aralık 2001) "Sağlık Bakanlığı'nın uzunca bir süredir, sağlıkla ilgili kurumların çalışma ortamlarının sağlıksız hale gelmesi için çabalayan bir tutum izlemesini" ve   mevcut bileşimiyle şurada katkısı olamayacağını gerekçe göstererek üyelikten çekilmişti.


JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Ekibi TTB'yi ziyaret etti

2.gif (24182 bytes)Marmara Depremi sonrası Adapazarı’nda çalışan Japon Sağlık Ekibinin faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla Türkiye’de bulunan JICA ekibiyle, Türk Tabipleri Birliği’ni temsilen TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr.Orhan Odabaşı ve TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr.Harun Balcıoğlu görüştü.
Japon Hükümeti 1999 Marmara Depremi sonrasında 18-31 Ağustos 1999 ve 27 Ağustos-9 Eylül 1999 tarihleri arasında Japonya Afet Yardım Sağlık Ekiplerini Türkiye’ye göndermişti. Japon Sağlık Ekibi deprem sonrası Adapazarı’nda 5 doktor ve 8 hemşire ile, kurulmuş olan geçici klinikte sağlık yardımı faaliyetini sürdürmüştü.


Dünya tıp çevrelerinin WHO'ya yönelik eleştirileri ağırlaşmaya başladı...
"WHO herkese sağlık hedefini terketti"
4.gif (43802 bytes)Paris VII Üniversitesi'nden Prof. Jean-Loup Motchane, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) büyük ilaç laboratuarlarının açgözlülüğüne asla muhalefet etmediğine dikkat çekerek, artık WHO'ya güvenmenin mümkün olmadığını belirtti. Örgütün Genel Başkanı Gro Harlem Brundland'ı ağır dille eleştiren Motchane, "Brundland, iflas etmekte olan bir dünya sağlık sistemini özelleştirerek,  WHO'nun kapılarını büyük ilaç laboratuarlarına sonuna kadar açtı" dedi.
Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) tarafından 1946 yılında kurulan Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) son yıllarda dünya tıp çevrelerinden yöneltilen eleştiriler artmaya başladı. ABD'nin yoğun baskısı altına girdiği ileri sürülen ve büyük ilaç laboratuarlarının esiri haline geldiği belirtilen WHO'ya son eleştiri Paris VII Üniversitesi profesörü  Dr. Jean-Loup Motchane'den geldi. Motchane, WHO'yu ve başkanı Gro Harlem Brundland'ı "ilaç laboratuarlarının avukatı" olmakla suçladı.

Sağlık hizmetleri artık kaymakamlara emanet

6.gif (14892 bytes)“154 sayılı yönergede sağlık grup başkanlarının, kaymakam gibi mülki idarecilere karşı sorumlu tutulduğu görülmektedir. Aşağıda bu yapılanmanın sakıncalarına ilişkin bazı örnekler verilecektir.” Sosyalleştirme yasası ile Türkiye'nin sağlık sisteminde oluşturulan köklü ve olumlu değişiklikler "154 sayılı yönerge" ile daha da ayrıntılı şekilde tanımlanmış ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık personelinin her zaman el altında tuttuğu önemli bir kılavuz olmuştur. Sağlık Bakanlığı, böylesine önemli ve tarihi anlamı olan bir yönergeyi 20 Aralık 2001 tarihinde yürürlükten kaldırarak yeni bir yönerge yayımlamıştır. Böylece Sağlık Bakanlığı tarafından bir süredir çaba harcanan sağlık hizmetlerinde "mülki idareye teslimiyet", "özelleştirme", "merkezi ve siyasi baskı oluşturma" yaklaşımlarına yeni bir yasal dayanak oluşturulmuştur.


Havacılıkta tıbbın yeri
7.gif (30945 bytes)Havacılık tıbbı ve uçuş doktorları, yolcu veya mürettebat olarak uçan insanda ortaya çıkan hipoksi, vertigo, uçak tutması, dekompresyon hastalıkları (barotravma, bend, choke, karın gazları genişlemesi), görsel illüzyonlar, jet-lag, G kuvvetlerinin neden olduğu bozukluklar, uçuş korkuları, vb. gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavilerinden sorumludurlar.
Dünyada havayoluyla seyahat eden insan sayısı yılda 2 milyar kadardır. 4-5 bin sivil pilotun bulunduğu ve yılda 30-40 milyon kişinin uçağa bindiği ülkemizde, pilot ve diğer uçucuların sağlık sorunları üzerinde uzmanlaşmış bir ünite (Türk Silahlı Kuvvetleri dışında) maalesef  yoktur. Dünyada askeri havacılıkta tıbbi uygulamalar 86 yıldan, Türk Hava Kuvvetlerinde ise 73 yıldan beri devam etmektedir. Türk sivil havacılığında bu anlamda bir eksikliğin varlığını başta Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, THY ve diğer büyük sivil havacılık kuruluşları ile üniversitelerimizin fark etmemeleri ve sorumluluk üstlenmemeleri şaşırtıcıdır. Şu anda ülkemizde konuyla ilgili olarak inisiyatif almış sadece 2 kurum vardır: Türk Hava Kuvvetleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ulaştırma Bakanlığı’nın da son aylarda nihayet bir çalışma başlattığı ve sivil uçuş doktoru yetiştirmek üzere Hava Kuvvetleri ile protokol yapacağı öğrenilmiştir.

Sağlık Bakanlığı'ndan akupunktur sertifikası
Sağlık Bakanlığı, akupunktur tedavisi yapan merkezlerin sadece hekimler tarafından açılabileceği ve işletebileceği düzenlemesini getirdi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir "Akupunktur Bilim Komisyonu" oluşturulacak ve akupunktur tedavisi uygulayacak hekimlere gerekli teorik ve pratik uygulama müfredatı ile sertifikaları bu komisyonca verilecek.

Yeni MYK üyeleri seçildi
TTB Genel Yönetim Kurulu, 22 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantısında, kendi bileşimi içinden 7 MYK üyesini seçti. Kırk oda ve 5 kol temsilcisinin katıldığı toplantıda 12 aday MYK için başvurdu.

Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı
Marmara Bölgesi Tabip Toplantısı 15.09.2002 Pazar günü İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya Balıkesir Tabip Odası(Dr.Seyfi Durmaz), Bursa Tabip Odası (Dr.Ayhan Tetik, Dr.Murat Önal), Çanakkale Tabip Odası(Dr.Özlem Yüksekbaş), Edirne Tabip Odası(Dr.K.Ergun Doğaner ve Dr.Cumhur Çetin), İstanbul Tabip Odası(Dr.Güray Kılıç, Dr.Ali Çerkezoğlu, Dr.Hasan Oğan, Dr.Şebnem Korur Fincancı), Kırklareli Tabip Odası(Dr. Bülent Önder), Kocaeli Tabip Odası(Dr.Akın Yazıcı, Dr.Cavit Işık Yavuz, Dr.Sevgi Pınar Dinç), Tekirdağ Tabip Odası(Dr.Arif Süer, Dr.Serpil Keskin) ve TTB Merkez Konseyi(Dr.Orhan Odabaşı)  katıldı. Saat 10:00'da başlayan toplantıda Türk Tabipleri Birliği 52. Olağanüstü Büyük Kongre karar önerileri yanısıra ülke gündemi değerlendirildi.

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı
8.gif (30035 bytes)Muğla Tabip Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Balıkesir, Aydın, İzmir, Uşak, Denizli, Manisa illerinin yanı sıra TTB Merkez Konseyi'nden de katılım oldu. 15.09.2002 tarihinde yapılan toplantıda Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Sağlık ortamının gündeminde olan başlıklar (özlük hakları, seçim süreci, malpraktis yasa tasarısı, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği vb.) nin konuşulmasının yanı sıra tabip odalarının geçmiş üç aylık dönemde yaptıkları ve önümüzdeki üç aylık süre içerisinde yapmayı planladıkları etkinlikler de aktarıldı.

UTO Genel Pratisyenlik Enstitüsü Tanıtım Toplantısı
Uşak Tabip Odası (UTO) Pratisyen Hekim Kolu (PHK) tarafından düzenlenen Genel Pratisyenlik Enstitüsü Tanıtım Toplantısı 20 Eylül 2002 tarihinde Uşak’ta gerçekleştirildi. UTO PHK’nin Merkez Konseye ilettiği değerlendirme yazısında:

Denizli'de Malpraktis ile İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Toplantısı yapıldı
Denizli Tabip Odası tarafından 7.9.2002 tarihinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan güncel sorunlar ile Malpraktis konulu bir günlük etkinlik düzenlendi.

Savaş filmlerde kalsın
10.gif (24798 bytes)Amerika Birleşik Devletleri,  yaklaşık 1 yıldır Irak’a düzenleyeceği operasyon için gerekçe uydurmaya çalışıyor. Dünyada ve Türkiye’de “bir kısım medya” kamuoyunu savaş düşüncesine hazırlıyor. Daha geçmiş savaşların utanç izleri temizlenmeden, büyük acılar hala hafızalarımızda tazeyken, dünya bir kez daha kapımızın eşiğindeki savaşı konuşuyor.

"Halk sağlığının dünü, bugünü, yarını"
İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu'nca düzenlenen VII. Halk Sağlığı Güz Okulu 26-29 Ekim 2002 tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün İzmir/Ürkmez'deki tesislerinde gerçekleştirilecek. Güz Okulu'na katılım ücreti 120 milyon lira olarak belirlendi.

kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...kitap...
Öğrenen Merkezli Tıp Eğitimi
13.gif (10328 bytes)Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel tarafından hazırlanan çalışma, Haziran 2002 tarihinde TTB yayınları arasından çıktı.
Nitelikli bir tıp eğitimi için gerekenlerin tüm detaylarıyla anlatıldığı çalışmada, “Dünyada ve Türkiye’de Tıp Eğitimi”, “Tıp Eğitiminde Program Geliştirme”, “Yetişkin Eğitimi”, “İnteraktif Öğretim Teknikleri”, “Probleme Dayalı Öğrenme” gibi başlıklar yer alıyor. Bu çalışmayı TTB MK Başkanı Dr. Füsun Sayek’in önsözü çok iyi anlatıyor:

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön