Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
2 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
3 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
4 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
5 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 17.01.2018
6 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
7 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
8 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
9 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
10 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’lu kadınlar Yalvaç’taydı 17.11.2017
11 Dr. Dilek Argon’a destek 17.11.2017
12 8 Mart 2012’de Kadınların Dayanışması Her Zamankinden Daha Önemli! 17.11.2017
13 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz! 17.11.2017
14 Cinsiyetçilikten kadın cinayetlerine giden yol 17.11.2017
15 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 17.11.2017
16 Kadın ve LGBTİ Örgütlerinden Ortak 1 Eylül Barış Deklarasyonu 17.11.2017
17 ’Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?’ 17.11.2017
18 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Ara Dönem Çalışma Raporu 17.11.2017
19 Kadınlar barış için biraraya geldi 17.11.2017
20 TTB 66. Büyük Kongresi’nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Dr. Derya Pekbayık konuştu 17.11.2017
21 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 4 Temmuz’da yapıldı 17.11.2017
22 Kadın cinayetleri son bulsun! 17.11.2017
23 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Seçim Mesajı 17.11.2017
24 Çalışma Yaşamında Kadın Paneli 17.11.2017
25 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 17.11.2017
26 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 17.11.2017
27 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 17.11.2017
28 Zorla gebelik olmaz! 17.11.2017
29 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 17.11.2017
30 Ne idam, ne hadım! Eşitlik ve özgürlük istiyoruz! 17.11.2017
31 Şiddet, tecavüz ve cinayetlere karşı deklerasyon 17.11.2017
32 Kadınlar Özgecan için yürüdü 17.11.2017
33 Yasta değil, isyandayız! 17.11.2017
34 Kadın ve LGBTİ örgütleri Avrupa Konseyi Şiddet Sözleşmesi’nden dışlanıyor! 17.11.2017
35 LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında hekimlere insan hakları eğitimi verildi 17.11.2017
36 25 Kasım etkinlikleri kapsamında kadınlar Ankara’da biraraya geldi 17.11.2017
37 22 Kasım Ankara Kadın Mitingi’ne çağrı 17.11.2017
38 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 17.11.2017
39 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlardan Barış Çağrısı 17.11.2017
40 Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım! 17.11.2017
41 ’Tecavüz Bir Savaş Silahı Olarak Kullanılıyor’ 17.11.2017
42 Rojavalı bir kadına tecavüz eden askerler hakkında suç duyurusu 17.11.2017
43 Tüm Kadın Hekimlere Davetimizdir 17.11.2017
44 İsteyerek ve Güvenli Düşükler için ’Tıbbi Düşük’ Türkiye’de Bir Seçenek Olarak Kullanılmalıdır 17.11.2017
45 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Gerçek Çözüm İstiyoruz 17.11.2017
46 Dr. Kriton Dinçmen, Adli Psikiyatri Günleri 17.11.2017
47 2010 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1. Duyurusu 17.11.2017
48 İZMİR TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU ETKİNLİĞİ 17.11.2017
49 Kadın kolunun katkı sunduğu etik bildirgeler 01.10.2017
50 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 28.11.2016
51 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 28.11.2016
52 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 28.11.2016
53 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 28.11.2016
54 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 28.11.2016
55 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 28.11.2016