26-27 Eylül 2020

Karar 1:

  1. 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak üye aidatları, kayıt ücreti ve belge ücretlerinin, bir önceki yıl Vergi Usül Yasasının 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesine;
  2. Yeniden değerleme oranına göre arttırılan aidat miktarının yıllık tutarının gerektiğinde aşağıya doğru beş liranın katlarına yuvarlanmasına ilişkin olarak Merkez Konsey’e yetki verilmesine, karar verilmiştir.

Karar 2: Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’in kabulüne karar verilmiştir.

Karar 3: Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan üyelerden alınan aidatın eşitlenmesine ilişkin önerge bu konuda Merkez Konseyi tarafından ayrıntılı çalışma yapılması şeklinde değerlendirilerek bu önergenin Merkez Konseye iletilmesine karar verildi.

Karar 4:Üyelere düzenlenen belgelerden ücret alınmamasına ilişkin önerge kabul edilmedi.

Karar 5:Her yıl 1 Nisan gününün COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlenmesine karar verildi.