17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2939

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/3/2012 tarihli ve 4580371 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2939 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 70’ine” ibaresi “% 90’ına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı 

8/12/2009

27426 (Mükerrer)

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete: 8.12.2009-27426 (Mükerrer)

             Karar Sayısı : 2009/15627

             Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/11/2009 tarihli ve 574 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15627 SAYILI

 

KARARNAMENİN EKİ

  

KARAR

 

             MADDE 1 - (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ölçütlere göre (hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar v.b.) sınıflandırılan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 70'ine kadar ilave ücret alabilirler.

             MADDE 2 - (1) 29/5/2008 tarihli ve 2008/13728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 - (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 -(1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.