e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2002  Sayı: 91

 

İzlenen ekonomik politikalar sağlığınızı belirliyor:
Sağlığınız için doğru seçin
Kuşkusuz bugün içinde yaşadığımız olumsuz sağlık tablosunun sorumlusu MHP’ye, Sağlık Bakanı Osman Durmuş’a, bir bütün olarak 57. Hükümet’i oluşturan partilere, onun içinde yer alıp da son anda “yeni” olarak ortaya çıkanlara, IMF’ye bağlı bu programları devam ettireceğini söyleyen partiler hekimler de gereken ilgiyi göstereceklerdir.....


TTB sağlık sistemi için ne öneriyor?
Gerçekten ulusal  sağlık politikası, ülkemizde yaratılan kaynakların geliştirilmesini, dışarıya kaynak aktaran baskılara karşı korunmayı temel ilke edinmelidir.....

Doğu'da ve Kırda Sağlık: Ne var, ne yok?
TTB Halk Sağlığı Gezici Eğitim Seminerleri’nin on dördüncüsü bu yıl "Doğu'da ve Kırda Sağlık" konu başlığı ile 16-22 Haziran 2002 tarihleri arasında Van, Hakkari ve Muş illerinde gerçekleştirildi.....

Deprem hastaneleri yapmak yerine tüm hastaneler hazır hale getirilmeli
Hem daha az masraflı, hem de bilimsel
"Deprem Hastanesi" kavramı bilimsel değildir. Doğal afetlerin daha sık yaşandığı ülkelerde bile bu konuda çalışma yapılmamıştır. Bilimsel olan, mevcut hastanelerin her türlü afete hazır hale gelmesini sağlamaktır.....

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü dava konusu oldu
19 Haziran 2002 tarihinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine kimi uzmanlık dernekleri yan dallar açısından bir sıkıntıyı ifade ederken kimileri de uzmanlık alanlarının kaldırılmış olmasının şaşkınlığını yaşadılar. TTB Merkez Konseyi, UDKK ile birlikte uzmanlık derneklerine bir toplantı çağrısında bulundu.....

"Mecburi Hizmet" var, kadro ve diploma yok!
2002 başında MHP’nin Sağlık Bakanı mecburi hizmeti yeniden gündeme koymuştu. Gerekçe olarak kimi zaman kadroların boş olduğunu söyledi, kimi zaman “Ben Sağlık Bakanı olarak her hekime iş bulmak zorunda değilim” dedi......

O şirin bir "hür-ay"dı...
Ölen arkadaşların/dostların arkasından yazmak çok zordur. Ama, bir yanıyla da vefa borcudur. Ne kadar çok üzülsek de ölüme, yaşamdaki paylaşımın gereği gibidir, ölen dostla ilgili kalem oynatmak. Ancak, yine bilirsiniz ki, yazdıklarınız, o dostu, hatta yaşadığınız dostluğu anlatamaz......

Formula-1 kanunları ihlal ediyor
İstanbul Tabip Odası, Toraks Derneği, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, Bağımlılığı Önleme Mücadele ve Eğitim Vakfı birlikte yaptıkları bir basın açıklamasıyla, formula-1 organizasyonunu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygıya davet ettiler.....

GPE Araştırma Projesi'nde desteklenecekler belli oldu
Türk Tabipleri Birliği ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından ortaklaşa  düzenlenen GPE Araştırma Projesi’nin sonuçları açıklandı.....

Özel hastaneler ve reklam
Rekabet ve kar üzerine kurgulanmış bir ortamda sağlık hizmeti sunan özel kurumları tanıtım açısından bağlayan bir çerçeve bulunmakta mıdır?.....

Ne mutlu, bu gün de dava edilmemişim!
Ülkemizde malpraktis ile ilgili tartışmalar sürerken bu uygulamanın handikaplarını yaşayan bir ülkeden, Amerika’dan gelen ve “durumu” dile getiren mektuptan kısa bölümler aktarıyoruz......

Balıkesir Tabip Odası: Hekimler sağlık sisteminin çarpıklıklarına feda ediliyor!
Dr. Tuncay Ertunç yaşamayı sevdiği kadar, yaşatmayı da bilen iyi bir insan, başarılı ve çalışkan bir hekimdi......

Bebekler için en ideal besin: Anne Sütü
UNICEF ve Türk Tabipleri Birliği katkılarıyla, Tekirdağ Tabip Odası işbirliği ile "Emzirme Danışmanlığı ve Bebek Beslenmesinde Yenilikler '' konulu eğitim Çorlu'da düzenlendi.....

4. MC istemiyoruz!
İstanbul Sağlık Meslek Odaları Seçimle ilgili olarak tutumlarını açıkladı.....

Orta-Doğu Karadeniz Bölge Tabip Odaları toplandı
Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları  toplantısının 7 Eylül 2002 Cumartesi günü Giresun Tabip Odası'nda yapıldı. Samsun-Sinop, Ordu, Trabzon tabip odaları ile ev sahibi Giresun’un bulunduğu toplantya merkez konseyinden de katılım oldu.....

Orta Anadolu Bölge Tabip Odaları toplandı
Orta Anadolu Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Ankara'da yapıldı. Ankara Tabip Odası'nın girişimleriyle ilki gerçekleştirilen toplantının bundan sonrada düzenli olarak yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya davetli olan Kırşehir, Kırıkkale,  Konya, Kayseri, Sivas Tabip Odaları temsilcileri, TTB Merkez Konsey Başkanı ve üyeleri ile ev sahibi Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Delegeleri ve komisyon çalışanları katıldılar.....

Şef-şef yardımcılığı atamalarında son durum
Tababet uzmanlık yönetmeliği değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı eğitici atamalarına ilişkin davalarla ilgili son gelişmeleri -ilgilisi için- özetledik.....

Prof. Dr. Hüsnü Göksel'i yitirdik.
1984-1988 yılları arasındaTürk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyeliği de yapmış olan Prof. Dr. Hüsnü Göksel’i yitirdik.1919 yılında Bandırma'da doğan Göksel, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 1950 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Genel Cerrahi Uzmanı....

TUS hangi "basamağın" sorunu
TTB Pratisyen Hekim Kolu Başkanı Dr. Muharrem Baytemur: ”TUS birinci basamak hizmetlere olumsuz katkı yapmaktadır. Yaşamı 6 aylık dilimlere ayırarak, hizmete ve kişilerin özel yaşamına ciddi etkide bulunmaktadır.”.....

Gazeteciden şiddete onay
Bursa Tabip Odası, hekimin darp edilmesini tasvip eden hatta “Eline sağlık” ifadesiyle onore eden ve toplumu bu yönde kışkırtan Star gazetesi yazarlarından Erdal Bilallar’ı kınadı.....

Toplum ve Hekim'in yeni sayısı
Toplum ve Hekim’in Temmuz Ağustos sayısının  dosya konusu Sendika. Dergide yer alan başlıklar şöyle;....

Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı
Türk Tabipleri Birliği 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yitirdiğimiz Şair Dr.Behçet Aysan ve 36 insanımızın anısına düzenlediği Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü'nün bu yıl sekizincisi verilecek.....

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön