UYEK (Yan dallar)

Yan Dal
1- Algoloji 
2- Askeri Psikiyatri
3- Cerrahi Onkoloji
4- Çevre Sağlığı
5- Çocuk Acil
6- Çocuk Endokrinolojisi
7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
8- Çocuk Gastroenterolojisi
9- Çocuk Genetik Hastalıkları
10- Çocuk Göğüs Hastalıkları
11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
14- Çocuk Kardiyolojisi
15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları
16- Çocuk Nefrolojisi
17- Çocuk Nörolojisi
18- Çocuk Radyolojisi
19- Çocuk Romatolojisi
20- Çocuk Ürolojisi
21- Çocuk Yoğun Bakımı
22- El Cerrahisi
23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
24- Epidemiyoloji
25- Gastroenteroloji
26 - Gastroenteroloji Cerrahisi
27- Geriatri
28- Harp Cerrahisi **
29- Hematoloji
30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
31- İş ve Meslek Hastalıkları
32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
33- Klinik Nörofizyoloji
34- Nefroloji
35- Neonatoloji
36- Periferik Damar Cerrahisi
37- Perinatoloji
38- Romatoloji
39- Sitopatoloji
40- Temel İmmünoloji
41- Tıbbi Mikoloji
42- Tıbbi Onkoloji
43- Tıbbi Parazitoloji
44- Tıbbi Viroloji
45- Yoğun Bakım