Yürütme Kurulu Toplantısı 18 Mayıs 2013

TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı (3)

18.05.2013 (Saat: 13.30-15.00)

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

Gündem ve alınan kararlar

  • Basım için hazırlanmış olan bültene ilişkin geribildirimde bulunuldu.
  • Yeterlik kurullarını kurmuş, başlangıç aşamasındaki ana ve yan dal derneklerine yönelik yapılan 18.5.2013 tarihli çalıştay hakkında değerlendirme yapıldı. Toplantı sırasında öne çıkan sorunların/derneklerden iletilen taleplerin UDEK Yürütme Kurulu ile de paylaşılmasına karar verildi.
  • Çalıştay programlarının Eylül 2013 tarihinden itibaren sürdürülmesine karar verildi.
  • Web sayfası güncelleme çalışmasının öncelenmesi kararlaştırıldı.
  • Bir sonraki toplantının Eylül 2013’te yapılmasına karar verildi.