Yürütme Kurulu Toplantısı 9 Mart 2013

09.03.2013 (Saat: 10.00-12.00)

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Gündem ve alınan kararlar

Yeterlik Kurulları güncelleme çalışması ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
Nisan 2012’de yapılan yetkinlikler çalıştayının dernekler açısından ödevlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin geribildirim almak üzere tekrar yazışma yapılmasına karar verildi.
UYEK Bülteni çıkarılması kararlaştırıldı.
Bir sonraki toplantının 27 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında yapılmasına karar verildi.