Yürütme Kurulu Toplantısı 12 Ocak 2013

TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı (1)

12.1.2013

Saat: 16.00-18.00

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Gündem ve alınan kararlar

    Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.
        Başkan: Prof. Dr. Volkan Öztuna
        Genel Sekreter: Prof. Dr. Dilek Aslan
        Üye: Prof. Dr. Onur Ural
        Üye: Prof. Dr. Seher Demirer
        Üye: Doç. Dr. Ersoy Konaş
        Geleceğe dair planlama aşağıdaki başlıklarda tamamlandı:
            Yeterlik Kurulları güncelleme çalışması yapılması planlandı.
            “Ziyaret Programları” ölçütleri ile ilgili çalıştay yapılmasına karar verildi.
            UYEK Bülteni çıkarılması planlandı.
            Web sayfası güncelleme çalışması yapılması kararlaştırıldı.
            İletişimin Internet üzerinden daha kolay sağlanabilmesi için e-posta grubu oluşturulması kararlaştırıldı.