Yürütme Kurulu Toplantısı 10 Temmuz 2010

TTB-UDEK-ULUSAL YETERLİK KURULU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

10 Temmuz 2010, Saat: 14.00-16.30

Türk Cerrahi derneği/ANKARA

TOPLANTI TUTANAĞI

KATILIMCILAR:

Dr. Sadık Kılıçturgay

Dr. Şerefnur Öztürk

Dr. Fatma Ulutan

Dr. Figen Özgür

Dr. Oğuz Dicle (mazereti nedeniyle katılamadı)

GÜNDEM:  

1- 13 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen TTB-UDEK/Ulusal Yeterlik Kurulu-VII. Olağan Genel Kurulunca,  2010-2012 döneminde hizmet vermek üzere seçilen UYEK-YK nın görev dağılımının yapılması.

2- Geçmiş dönem UYEK başkanı Prof. Dr. Tolga Dağlı’ya teşekkür mektubu yazılması konusu.

3- 10-11-12 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan  XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)da UYEK adına yapılacak olan panel ve konuşmaların planlanması.

4-UYEK yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde gerçekleştirmek istedikleri konuların görüşülmesi.

5.- UYEK-YK, bir sonraki toplantı tarihinin konuşulması.

KARARLAR:

1. TTB-UDEK-YK nın,  10 Temmuz 2010 tarihinde yaptığı ilk toplantıda, UYEK-(2010-2012) yeni döneminde başkanlık görevini Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay’ın, II. Başkanlık görevini ise Doç. Dr. Şerefnur Öztürk’ün yapmasına oy birliği ile karar verildi.

TTB-UDEK-YK(2009-2011)’nun, Aralık 2009 tarihindeki ilk toplantıda “UYEK çalışmaları Dr.Figen Özgür tarafından sürdürülecektir” şeklinde aldığı karar doğrultusunda ve aynı zamanda UYEK Yönergesi gereği UYEK sekreterliği görevini yürüten Prof. Dr. Figen Özgür’ün görevinin devamına oybirliği ile karar verildi.

2. Geçmiş dönem UYEK başkanı Prof. Dr. Tolga Dağlı’ya, şimdiye kadar TTB-UDEK temsilcisi olarak yürüttüğü UYEK başkanlığı görevindeki çok değerli hizmet ve katkıları nedeniyle UYEK adına resmi bir yazı ile teşekkür edilmesine, bunun internetten ve ayrıca da başkan-sekreter ıslak imzalı olarak da kendisine gönderilmesine karar verildi (SK,FÖ).

3. 10-11-12 Aralık 2010 tarihinde yapılacak olan “XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)” programında yer alacak UYEK çalışmaları hakkında konuşuldu. Bize ayrılan panel içerisinde “Resertifikasyon”, “Kurum Ziyaretlerinde neredeyiz?” ve “Müfredat Programları” nın konuşulmasına, bunun TTB-UDEK’e iletilmesine karar verildi (FÖ).

Ayrıca Kurultaydan UYEK adına biraz daha süre istenmesine ve kabulu halinde şimdiye kadar yapılan anketlerin özet şekilde sunulmasına ve hatta ayrılan süre 1-1.5 saat gibi biraz daha uzun olabilirse bu konunun interaktif bir oturumun düzenlenebileceği ve bu şekilde daha yapılandırılmış bir program olabileceği konusunun TTB-UDEK’e iletilmesine karar verildi (FÖ).

Bu iki temel yapı netleştikten sonra en geç Eylül ayında konuşmacı ve program detaylarının netleştirilmesi uygun bulundu

5. Geçmiş UYEK-YK kararlarının üyelere tekrar yollanmasına ve kararların tekrar gözden geçirilmesine

Karar verildi (SK,ŞÖ,FU,OD,FÖ).

6. UEMS-CESMA çalışmaları hakkında biraz daha bilgi edinilmesine ve UYEK olarak orada temsil edilebilme konusunun da araştırılmasına karar verildi (SK,ŞÖ).

7. UYEK YK toplantılarının internet üzerinden kararlaştırılacak bir tarihte ve mümkünse yılda birkaçının, eşgüdümün sağlanması amacıyla TTB-UDEK toplantılarının yapılacağı tarih ve yerlerde yapılmasına çalışmasına karar verildi.