• Radyoloji ve Endeskopi Çalışanlarının Sağlığı ve Covid-19

  Radyoloji ve Endeskopi Çalışanlarının Sağlığı ve Covid-19

 • Covid-19 Aşıları ve Aşılama Sürecine Dair TTB-UDEK Görüşü

  Basın Açıklaması

 • 16 Ocak 2020 tarihinde kaybettiğimiz Dr.Ali Özyurt anısına TTB-UDEK özel toplantısının ilki bu yıl yapılacaktır

  Anma

 • TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır.

  Basın Açıklaması

 • Laboratuvar Alanlarında Çalışanların Sağlığı ve COVID-19

  Webinar

 • Sağlık Çalışanları ve Covid-19

  Xxvı. TUEK’de gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplantısında Covid-19 pandemisi sürecinin kapsamlı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla ilk toplantı 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

 • XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta Gerçekleştirildi

  XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta Gerçekleştirildi

 • UDEK BÜLTEN KASIM 2020 COVİD-19 PANDEMİSİ ÖZEL SAYISI

  UDEK BÜLTEN KASIM 2020 COVİD-19 PANDEMİSİ ÖZEL SAYISI

 • XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta Çevrimiçi Yapılacak

  XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta Yapılacak

 • Covid-19 Aşıları ve Salgın Kontrolündeki Önemi

  Covid-19 Aşıları ve Salgın Kontrolündeki Önemi