• Covid dışı hastalarla ilgili Uzmanlık Derneklerinin Görüşleri

  Pandemi döneminde COVID kuşkusu olmayan diğer hastaların hastaneye başvuruları

 • PANDEMİ SÜRECİNDE ALINAN ÖNLEMLERDE BİRTAKIM GEVŞETMELER YAPILMASINA İLİŞKİN UZMANLIK DERNEKLERİNİN GÖRÜŞLERİ

  Pandemi sürecinde alınan önlemlerin 11 Mayıs 2020’den sonra aşamalı olarak gevşetilmesi konusunda uzmanlık derneklerine özellikle kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren başlıklarla ilgili görüşleri sorulmuş, gelen yanıtlar aşağıda özetlenmiştir.

 • TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz

  TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması

 • 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BİLDİRİSİ

  Çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras: Yaşanılabilir Bir Dünya

 • Pandemi sürecinde üye derneklerimizin ulusal kongreleri hakkında

  Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç içerisinde üye derneklerimiz ulusal kongreleri başta olmak üzere büyük eğitim toplantılarını düzenleyemediler ve bir süre daha düzenleyemeyecekler. Bu önemli konu ile ilgili sizleri bilgilendirmek istedik.

 • TTB UDEK Teletıp konusunda uzmanlık derneklerinin katkısını bekliyor

  COVID-19 pandemisi tüm dünyada insani ilişkilerde, iş yaşantısında, pek çok uygulamalarda hepimizin pratiğini değiştirdi ve daha da değiştirecek gibi durmaktadır.

 • Asistan sürelerinin pandemi nedeni ile uzaması hakkında UDEK Görüşü

  TTB-UDEK olarak, özellikle son yıl asistanlarının, (kendi isteklerine bağlı olmak üzere) pandemi nedeni ile kaybedilen sürenin, eğitim sürelerine eklenmesi seçeneğine sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

 • COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler

  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi

 • Çocuk yaşta evlilik ve doğum çocuğun ruh ve beden sağlığını bozar

  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği`nin çocuk yaşta yapılan evliliklerle ilgili görüşü

 • Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz!

  COVID-19 ile ilgili araştırmaların Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlı olması ve Sağlık Bakanlığı’nın araştırmaları kısıtlayıcı yaklaşımının bilimsel açıdan kabul edilemeyeceği bildirildi.