• KAMUOYUNUN DİKKATİNE! COVID-19 PCR Testi Pozitif Saptanan Tüm Vakaların Açıklanması Neden Gereklidir?

  KAMUOYUNUN DİKKATİNE! COVID-19 PCR Testi Pozitif Saptanan Tüm Vakaların Açıklanması Neden Gereklidir?

 • Yeterlik Kurullarının Genel Kurullarının Ertelenmesi Hakkında UDEK Görüşü

  Yeterlik Kurullarının Genel Kurullarının Ertelenmesi Hakkında UDEK Görüşü

 • Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi

  Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi

 • HASUDER 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  HASUDER 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

 • TTB COVID-19 İzleme Grubu`nun COVID-19 Pandemisine İlişkin 6. Ay Değerlendirmesi Raporu Yayımlandı

  Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Grubu`nun COVID-19 pandemisine ilişkin 6. ay değerlendirmesini içeren raporu, 21.09.2020 tarihinde TTB Youtube kanalında canlı yayımlanan basın toplantısı ile paylaşıldı.

 • İdari, siyasi sorumluları çözümsüzlük ve kutuplaştırıcı dil içeren söylemlerden uzaklaşıp, çözüme yönelik iş birliğine ve çalışmaya davet ediyoruz

  Hekimler, meslek örgütleri ve Türk Tabipleri Birliği, salgının ilk gününden beri sıkı sıkıya bağlı oldukları etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda görevlerini yerine getirmekte, kliniklerde, sahada, laboratuvarlarda yani hasta ve hastalık olan her yerde

 • Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi “Çevrim İçi” Sempozyumu

  Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi “Çevrim İçi” Sempozyumu

 • SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ! Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir.

  Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Uzmanlık Derneklerinden Ortak Bildirge

 • Covid-19 Ve Okullar

  20 Ağustos 2020 WEBİNAR Saat: 20.00`de TTB Youtube kanalında

 • Okulların Açılması: İki Ucu Keskin Bıçak

  Türk Toraks Derneği`nin Sanal Topalntısı`na davetlisiniz.