• HASUDER YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI SÜRECİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ-9

  Haber

 • Pandemi Yıllığı

  Haber

 • 43.Pediatri Günleri 22.Pediatri Hemşireliği Günleri

  Panel

 • Ülkemizde ilan edilen ilk vakadan sonra toplumda salgın hala kontrol altında değil! Birinci dalganın üçüncü pikine doğru hızla gidiyoruz!

  Haber

 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler EK-13 Listesi Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere Uzmanlık Derneklerinin bilimsel ve profesyonel görüşleri alınarak hazırlandı.

  Haber

 • TTB-UDEK Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu

  Panel

 • Panel : Pandeminin 1. Yılında Asistan Hekimler

  Webinar

 • TTB-UDEK Aşı Takip Grubu Olarak Güncel Bilgileri Paylaşmaya Devam Ediyoruz. Metin Yazarları Sayın Prof. Dr. Murat Akova ve Dr. Leyla İpek Rudvan Al`a Teşekkür Ederiz.

  Haber

 • Webinar - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve COVID-19 : Neler Önlenebilirdi?

  Webinar

 • Covid-19 Hastaları ve/veya Hastalığı İle İlgili Bilimsel Yayınlar İçin “Sağlık Bakanlığı izni” Şartı Hemen Kaldırılmalıdır.

  Haber