DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN İŞYERİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ

(45. Dünya Sağlık Asamblesi; Macaristan, Budapeşte, Ekim 1993)

Hekimler sağlığı geliştirme ile ilgili olarak, işten kaynaklanan hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesi konusundaki etkinliklere destek olmalıdır.

Her çalışan en yüksek düzeydeki korunma olanaklarından yararlanmalıdır.

Sağlıklı ve üretken çalışmanın ayrılmaz parçası olarak, insan değerleri anlamında işbirliğini sağlama bakımından, hükümet yetkilileri, işverenler, işçiler ve hekimler arasında karşılıklı görüşmelerin büyük önemi vardır.

Üretkenliği etkileyen sağlığın korunması, herkesi sağlığın geliştirilmesi konusunda çabaya yöneltmelidir.

Dünya Tabipler Birliği, aşağıdaki noktaları ve önerileri yararlı bulmaktadır

Çalışanın doğal savunucusu olarak hekim;

1-Mesleki bağımsızlık içinde davranmalıdır,

2-İşverenlere ve işçilere mevzuatın öngördüğü standartları yerine getirmelerini tavsiye etmelidir,

3-İşyerinde güvenliği artırıcı ve özellikle de aralıklı sağlık gözetimini gerektiren mevzuatın hazırlanması konusunda ilgili makamlara önerilerde bulunmalıdır,

4-İşçilere, kendi sağlıklarına, birlikte çalıştığı diğer kişilerin sağlığına ve mesleki çalışmalardan etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığına dikkat etmenin, kendi sorumlulukları olduğunu hatırlatmalıdır,

5-Çalışanların, işlerini yapabilme becerilerini değerlendirmelidir,

6-Tıp eğitimi içine, işyeri güvenliği konularının girmesi fikrini savunmalıdır.