TTB Pandemi Bülteni #6 - Pandemide Test Stratejilerinin Önemi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) her çarşamba düzenlediği Pandemi Bültenlerinin altıncısı “Pandemi Kontrolünde Test Stratejileri Neden Önemli?” başlığıyla 23 Haziran 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Bültenin sunumunu TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut yaptı. Bültenin temel amacını, salgının sınırlandırılmasında RT-PCR testinin yanı sıra diğer laboratuvar testlerinin de etkin ve akılcı kullanımı için öneriler sunmak olarak açıklayan Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi başından beri güvenilir verileri toplumla paylaşmadığını ancak TTB’nin alandaki uzmanlardan veriler toplayarak bülteni gerçekleştirdiğini söyledi. Bulut sözlerine şöyle devam etti:

“Bulaşın önlenmesi öncelikle aktif bir filyasyon çalışması ve yaygın test uygulanması ile mümkündür. Bu konuda başarıya ulaşan örnek ülkeler, pandemiyi kendi ülkelerinde sınırlandırmıştır. Biriken bilimsel verilerin ışığında gelinen noktada, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için ‘doğru test yöntemi’ yanında asıl ‘doğru test algoritması’nın belirlenmesi gereklidir.”

Bulut, sözlerini RT-PCT testlerine erişimin sorunlu olduğu durumlarda daha hızlı sonuçlanabilecek antijen testlerinin hangi durumlarda kimlere uygulanabileceğinden bahsederek sürdürdü:

  • Özellikle hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlarda (sağlık çalışanları, üretim sektörü ve fabrikalarda çalışanlar, tedarik zincirinde görev alanlar, dağıtım ve haberleşme çalışanları, toplu taşıma araç kullanıcıları, turizm sektörü, market çalışanları, mevsimlik tarım işçileri, şantiyede kalan inşaat işçileri gibi) çalışanlar için önerilir.
  • Ortak yaşam alanlarında/kapalı alanlarda (ceza infaz kurumları, yaşlı bakım evleri gibi) bulunan bireylerin, grupların dinamiklerine göre belirlenen aralıklarla (olanaklı ise en az haftada iki kez) taranması için önerilir.
  • Hızlı antijen saptama testlerinin işyerlerinde ve diğer ortak yaşam alanlarında kullanılması, COVID-19 yayılmasını önlemeyi amaçlayan işyerindeki mesleki güvenlik ve sağlık önlemleri ve toplumsal önlemler ile uygulanması durumunda tamamlayıcı olup, bu koşullarda kullanılmalıdır.
  • Hızlı antijen testleri için, nazofarengeal örnekler biyogüvenlik önlemlerinin sağlandığı koşullarda alınmalı ve test yapma konusunda eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından uygulanmalıdır.
  • Test sonuçları konusunda açıklayıcı bilgilendirmeler yapılmalı,  yanlış negatif sonuçların yalancı güven hissine yol açma olasılığına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
  • Hızlı antijen test sonuçları, yapılacak olan düzenlemeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bildirim sistemine girilmelidir.
  • Belirtilmiş olan gruplar için bir test stratejisi uygularken, testler ücret talep edilmeksizin, güvencesiz çalışanlar da dâhil olmak üzere hiçbir ayrım yapılmadan tüm çalışanlara/bireylere sunulmalıdır.
  • RT- PCR ile doğrulanmış pozitif test sonucu durumunda izolasyon dönemi süresince çalışanların iş güvencelerinin sağlanacağı ve ücretlerinin devam edeceği şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

Test öncesi olasılığı yüksek ve düşük gruplardan, riskli alanlarda çalışan belirtisiz bireylerden bahsederek konuşmasını sonlandıran Bulut “Umarız TTB’nin bu önerileri, Sağlık Bakanlığı ve sağlık otoriteleri tarafından dikkate alınır ve daha başarılı bir pandemi mücadelesi ortaya konur” dedi.

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.

"COVID-19 Salgınında Test Stratejileri Raporu"nun tamamı için tıklayın.