TTB Pandemi Bülteni #4 - Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) her çarşamba düzenlediği Pandemi Bültenlerinin dördüncüsü “Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı” başlığıyla 9 Haziran 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Bültenin sunumunu yapan TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 2021 yılı bütçesine ilişkin veriler aktararak söze başladı:

  • Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi 77 milyar 615 milyon TL’dir. Bütçe bir önceki yıla göre %32 artmış gibi görünse de; enflasyon ve TL’deki değer kaybı hesaba katıldığında %17’lik bir düşüş söz konusudur.
  • Salgınla mücadelenin en önemli kısmı olan koruyucu sağlık hizmetlerine sadece %25’lik bir pay ile 19 milyar 48 milyon 950 bin TL ayrılmıştır. Şehir hastanelerine ayrılan meblağ ise 16 milyar 392 milyon TL’dir. Bütçenin %75’i tedavi edici hizmetler adı verilen, sağlıkta ticarileşme ve metalaşmayı içeren hizmetlere ayrılmıştır.
  • 2021 yılı sağlık bütçesinde aşı ve ilaç şirketlerine ödenen bedeller, müteahhitlik şirketlerine şehir hastaneleri için ödenen kira ve hizmet bedelleri ayrıntılı olarak açıklanmamaktadır.

Pandemi ile birlikte tüm ülkelerde sağlık sistemlerinin çökme aşamasına geldiğini, sınıfsal farklılıkların derinleştiğini, koruyucu ve kamusal bir sağlık politikası uygulanmamasından en çok emekçi kesimlerin etkilendiğini belirten Ökten sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut kapitalist sistemin doğaya orantısız müdahalesi nedeniyle yeni pandemilerin devamı olacağı da öngörülmektedir. Bu nedenle toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı’nın politikalarının kentleşmeden tarıma, çevre temizliğinden üretim ilişkilerine kadar müdahil olacak bir yapıya büründürülmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşanması muhtemel yeni salgınlara karşı da ayrı salgın bütçe kalemi oluşturulmalıdır.”

Ökten, sunumun son bölümünde ise Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması gereken soruları sıraladı:

  • TTB olarak pandemi için önerdiğimiz şekilde bütçeye ek bir ödenek ayrılmış mıdır?
  • Test kitleri için bugüne kadar hangi firmalarla anlaşma yapılmıştır? Ne kadar ücret ödenmiştir?
  • Tedavide kullanılan ilaçlardan Hidroksiklorokin ve Favipravir kaç milyon kutu alınmıştır? Hangi firmalarla anlaşma yapılmıştır? Ne kadar ücret ödenmiştir? Hidroksiklorokin Mayıs 2020’den itibaren DSÖ’ünün tedavi algoritmasından çıkarıldığı halde Mayıs 2021 tarihine kadar neden kullanılmıştır? Bu tedaviden kaç kişi kalp rahatsızlığı geçirmiştir ve kaç kişi vefat etmiştir? Bu gereksiz tedavide Sağlık Bakanlığı ne kadar zarar etmiştir?
  • COVID-19 aşısı için hangi firmalarla sözleşme imzalanmıştır? Kaç milyon doz aşı alınmıştır? Hangi firmaya ne kadar ücret ödenecektir?

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.