TTB Pandemi Bülteni #3 - Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) her çarşamba düzenlediği Pandemi Bültenlerinin üçüncüsü “Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk” başlığıyla 2 Haziran 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Bültenin sunumunu TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu yaptı. İktidarın temel tercihinin yurttaşları borçlandırarak sorunları ertelemek olduğunu söyleyen Erdoğdu, daha sonra pandemi sürecinden veriler sundu:

  • Salgının ilk dalgasında 2 milyon yurttaş ilk defa kredi kullandı, 5 milyonu aşkın yurttaş bankalardan tekrar borçlandı.
  • Sosyal destek ödemelerinin tamamı, kredilerin ve borç yapılandırmalarının ancak 9’da 1’ine denk düştü.
  • 17 günlük kapatma öncesinde; sosyal destek ödemelerinin toplam ödemeler içindeki oranı ancak %1,3 oldu. İşsizlik Fonu kaynakları kullanılarak sunulan destekler hesaplandığında ise bu oran ancak %10’a ulaştı.
  • 17 günlük kapatmaya gidilmesinden sonra esnaf ve sanatkarlara sunulan ve hangi kıstaslara göre belirlendiği anlaşılamayan destek, bazı işletmelerin ancak birkaç haftalık cirosu kadar olabildi.
  • Toplam mali desteklerin %90’ı şirketlere yönelik kredi temini, borç yapılandırması ve prim ertelemeleri oldu.

Sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve tek sefer ile sınırlı tutulmaması, adil bir vergilendirme sistemi gibi adımların atılabileceğini hatırlatan Erdoğdu, sunumun son bölümünde ise şöyle konuştu: “Sonuç olarak salgın sırasında plansız bir şekilde verilen sosyal destekler yetersiz kalmaya devam ediyor. Üstelik bu desteği katbekat aşacak bir mali destek borçlandırma aracılığıyla sunuluyor. Borçlandırma ve örneğin devlet bankalarının kullanıldığı yeni kredi kampanyaları bütçeye doğrudan yük getirmiyor olsalar da doğrudan bir destek sunulmaması, salgının süresi uzadıkça daha fazla sosyo-ekonomik sıkıntı ortaya çıkması anlamına geliyor.”

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.