TTB Pandemi Bülteni #15 - COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) iki haftada bir olmak üzere çarşamba günleri düzenlediği Pandemi Bültenlerinin 15’incisi “COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları” başlığıyla 29 Eylül 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bültenin sunumunu TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları yaptı.

Sağlık Bakanı’nın Aralık 2020’de 1 milyon 36 bin kişiye grip aşısı yapıldığı bilgisini verdiğini, oysa Türkiye’de 15-20 milyon kişinin riskli olduğunu belirterek söze başlayan Eroğulları, bu yıl COVID-19 önlemlerinin geçen seneye göre daha zayıf olmasının grip aşısının önemini daha çok artırdığını kaydetti.

Grip hastalığını ve gelişebilecek olumsuz sonuçları önlemenin tek ve en önemli yolunun aşılama olduğunu belirten Eroğulları, grip aşısı olması gereken öncelikli grupları sıralayarak, isteyen herkesin hızla ve ücretsiz olarak ekim ayı içinde aşılanması gerektiğini vurguladı:

 • Yaş: 5 yaş altı (özellikle 6 ay-2 yaş arası) çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler (Bazı kaynaklar 50 yaş üzerini riskli kabul etmektedir).
 • Gebeler: Gebeliğin son üç ayı Ekim-Mayıs arasında geçecek olanlar en risklidir.
 • Bağışıklığı baskılanmış kişiler: HIV, malign hastalıklar, ilaçlar…
 • Altta yatan hastalıkları olanlar:
  • Kronik akciğer hastalıkları (astım dahil),
  • Kronik kalp hastalıkları (hipertansiyon hariç),
  • Renal hastalık (böbrek hastalıkları),
  • Hepatik (karaciğer hastalıkları),
  • Nörolojik (sinir sistemi )hastalıkları,
  • Hematolojik  (kan) hastalıkları,
  • Metabolik hastalığı olanlar; DM, diyabet dahil…
 • Morbid obez kişiler (VKİ > 40).
 • 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanlar (Reye Sendromu riski nedeniyle).
 • Kendileri influenzanın ağır seyretme riski taşımasalar da yukarıdaki risk grupları ile yakın temasta olan kişiler (ev halkı, bakım verenler).
 • Sağlık çalışanları.

 

Üretim ve uygulanma süreçleri yakın izlem altında olan aşıların bugüne kadar milyonlarca doz uygulandığını ve ciddi yan etkisi görülmediğini aktaran Eroğulları, “Tek yapılmaması gereken durum; daha önce aşıya veya bileşenlerine karşı anafilaksi gelişmiş olmasıdır” diye ekledi. 20-40 milyon doz aşı alınmış ise tedarik sorunu olmayacağını da ifade eden Eroğulları, bültenin sonunda TTB’nin grip aşısı konusundaki taleplerini şöyle sıraladı:

 • Grip aşısı herkese parasız yapılmalı; kimse satın almak zorunda bırakılmamalıdır.
 • Yeterli grip aşısı; aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde tedarik edilerek toplumun aşıya ulaşımı kolaylaştırılmalıdır.
 • Grip aşısı ve grip hastalığı ile ilgili toplum bilgilendirilerek aşıya teşvik edilmelidir.
 • Grip sürveyansı daha kapsamlı yapılmalı, toplanan bilgiler haftalık aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
 • Uygun sürveyans için yeterli alt yapılar (eğitim, test imkanları...) oluşturulmalıdır.

 

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.