TTB Pandemi Bülteni #17 - Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) iki haftada bir olmak üzere çarşamba günleri düzenlediği Pandemi Bültenlerinin 17’ncisi “Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz” başlığıyla 27 Ekim 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bültenin sunumunu TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı yaptı.

“Günlük yeni vaka sayısında Avrupa’da ilk üç içinde olan ülkemiz için önümüzdeki kış aylarında vaka sayısının artma riski çok yüksektir” diyerek bültene başlayan Karahancı, Sağlık Bakanlığının günlük 30 bine yakın vaka ve 250 civarı ölüm varken sosyal medya paylaşımları ile yetinmesine tepki gösterdi. Karahancı, geçtiğimiz yıl kışa girilirken yaşanan sorunları da hatırlatıp önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Delta varyantının etkisine ve aşının önemine vurgu yaparak söze devam eden Karahancı, aşılamada toplumsal koruyuculuğu sağlayacak %85’lik orandan çok uzak kalındığına, maske-mesafe-temizlik-havalandırma tedbirlerinin azaldığına, okullarda yeterli önlemlerin alınmadığına ve şeffaflıktan yoksun tutumun sürdüğüne dikkat çekti. Karahancı, tedbirlerin terk edilmesiyle influenza salgını ve “kusursuz fırtına” riskinin de altını çizdi.

Pandemi Bülteni’nde TTB’nin önerileri şöyle sıralandı:

 1. Aşı hız ve oranı derhal artırılmalıdır. Günlük en az 1 milyon doz aşı yapılmalıdır. Aşılamada bölgesel eşitsizlikler hızla giderilmelidir. Aşı kampanyaları yapılmalıdır. Artık insanların kullanıcı dostu olmayan dijital yöntemlerle aşıya ulaşması beklenmemeli, devlet yurttaşların bulunduğu yerlerde aşılama yapmalıdır. Aşı olmayanlar için kısıtlamalar ve aşı olma gerekliliği gözetilerek, yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 2. Gebelerin aşılanması konusunda tereddütler giderilmeli, Türk Tabipleri Birliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği olarak yapılan bilgilendirme temel alınmalıdır. (https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=909cdc60-0fd4-11ec-94d8-6894aead55a3)
 3. Okulların fiziki şartları en kısa zamanda düzenlenmelidir. Okul ve derslik sayısı artırılmalı, sınıf mevcutları azaltılmalıdır. Havalandırmanın önemi gözetilerek, uygun havalandırma yöntemlerinin sağlanması için gerekli girişimler yapılmalıdır. Okullarda temizlik malzemeleri, maske eksiksiz sağlanmalı, sınıf mevcutları azaltılmalı, temizlik görevlisi, yardımcı personel ve öğretmen sayısı artırılmalıdır.
 4. Maske-mesafe-temizlik gibi kişisel koruyucu tedbirlerin uygulanması için uyarılar ve denetimler artırılmalıdır.
 5. Kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar az süre kalınmalı, bu ortamlarda koruyuculuğu daha yüksek (N95, FFP2 gibi) maskeler kullanılması sağlanmalı, sık sık havalandırma yapılmasının koşulları oluşturulmalıdır.
 6. Toplu taşımalarda yolcu sayıları sınırlandırılmalı, sefer sıklığı artırılmalıdır.
 7. Çalışma ortamlarında çalışan sayısını azaltacak dönüşümlü çalışma yöntemleri uygulanmalıdır.
 8. Sağlık açısından riskli çalışanların gerek kamu gerekse özel sektörde izinli sayılmaları için gereken adımlar atılmalıdır.
 9. Salgını önlemenin en önemli yolu koruyucu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, basamaklandırılmış sağlık hizmetlerini hayata geçirmesidir. Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin getirdiği bu yıkıcı sağlık sisteminden vazgeçmeli, toplumsal ve koruyucu sağlık sistemlerini öncelemelidir.
 10. Hastanelerde servis, yoğun bakım ve acillerde aşırı yoğunluğa karşı şimdiden gereken önlemler alınarak, sağlık çalışanı sayıları artırılmalı, sağlık çalışanlarının uzun saatler çalışmasının önüne geçilerek dönüşümlü çalışma uygulanmalıdır. Ertelenmiş sağlık hizmetlerinin gelecekteki sonuçları da gözetilerek hastanelerin tüm servis ve polikliniklerini COVID-19 için dönüştürmek yerine ayrı yapılanmalar oluşturulmalıdır.
 11. İnfluenza aşısı 65 yaş üstü, kronik hastalığı ve kanser hastası olanlar başta olmak üzere toplumun her kesimine ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
 12. Pandemiyle mücadele etmenin en önemli yolu şeffaf bilgi ve veri paylaşımıdır. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar izlediği şeffaflıktan uzak, yanıltıcı verileri kullanarak yaptığı açıklamalara son vermelidir.
 13. Salgının başından beri etkisiz ilaçların dağıtımı ötesine geçemeyen filyasyon uygula(ma)ması yerine etkili temaslı izlemleri gerçekleştirilmeli, temaslı bildirimlerini sosyal ve ekonomik desteklerle etkinleştirecek adımlar atılmalıdır.
 14. Toplumsal hareketliliği yoğun risk gruplarında hızlı tarama testlerinin yaygın kullanımı sağlanmalıdır.

 

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.